Locked History Actions

ntop

ntop

Linux, BSD

Komanda skirta stebėti tinklo resursų naudojimą.


Apibūdinimas

Komanda leidžia stebėti, kaip naudojami tinklo ištekliai realiu laiku.


Paaiškinimai

Komanda atlieka tinklo resursų panaudojimo stebėjimą, pagrindiniai parametrai:

• -a – log failo prieiga. • -b – išjungti dekoderius. • -e – maksimalus stulpelių eilučių skaičius. • -f – srauto dump failo prieiga. • -g – stebėti lokalius šaltinius. • -h – pagalbos failai. • -j – kurti kitus paketus. • -l – pcap log failo prieiga. • -m – lokalus potinkliai. • -n – skaitinis IP adresas. • -o – nėra MAC adreso. • -p – protokolai. • -q – kurti įtartinus paketus . • -r – atnaujinti. • -t – stebėjimo lygis. • -w – http serveris. • -z – išjungti sesijas.

Komandos sintaksė

ntop [@filename] [-a|--access-log-file <path>] [-b|--disable-decoders] [-c|--sticky-hosts] [-e|--max-table-rows] [-f|--traffic-dump-file file>] [-g|--track-local-hosts] [-h|--help] [-j|--create-other-packets] [-l|--pcap-log <path>] [-m|--local-subnets <addresses>] [-n|--numeric-ip-addresses] [-o|--no-mac] [-p|--protocols <list>] [-q|--create-suspicious-packets] [-r|--refresh-time <number>] [-s|--no-promiscuous] [-t|--trace-level <number>] [-x <max_num_hash_entries>] [-w|--http-server <port>] [-z|--disable-sessions] [-A|--set-admin-password password] [-B|--filter-expression expression] [-C <configmode>] [-D|--domain <name>] [-F|--flow-spec <specs>] [-M|--no-interface-merge] [-N|--wwn-map] [-O|--output-packet-path] [-P|--db-file-path <path>] [-Q|--spool-file-path <path>] [-U|--mapper <URL>] [-V|--version] [-X <max_num_TCP_sessions>] [--disable-instantsessionpurge] [--disable-mutexextrainfo] [--disable-schedyield] [--disable-stopcap] [--fc-only] [--instance] [--no-fc] [--no-invalid-lun] [--p3p-cp] [--p3p-uri] [--skip-version-check] [--w3c] [-4|--ipv4] [-6|--ipv6]


Naudota literatūra

http://www.ntop.org


CategoryKomanda