Locked History Actions

ping

ping

Linux, BSD


Apibūdinimas

ping - komanda, skirta patikrinti IP tinklo sujungimams.


Paaiškinimai

Ping siunčia ICMP protokolo užklausas (ICMP ECHO_REQUEST datagramas) nurodytam tinklo mazgui ir fiksuoja ateinančius atsakymus (ICMP ECHO_RESPONSE). ECHO_REQUEST datagramos susideda iš IP ir ICMP antgalvių, duomenų struktūros struct interval ir laisvo skaičiaus nereikšmingų baitų paketo užpildymui. Jei atsakymai ateina, rezultatai išvedami į konsolę vienas paskui kitą. Skirtingai nuo Windows terpėje veikiančios ping programos, Linux sistemoje užklausos siunčiamos nepertraukiamai iki tol, kol vartotojas nesustabdys programos Ctrl+C klavišų kombinacijos paspaudimu. Baigtiniam užklausų siuntimo skaičiui nustatyti naudojamas raktas –c. Jei ping negali susisiekti su nurodytu mazgu, išvedamas pranešimas, kad mazgas nepasiekiamas. Ping paprasčiausiu atveju paleidžiama komanda ping be jokių papildomų raktų, nurodant tik tinklo mazgo vardą ar IP adresą: ping ubuntu.lt. IPv6 adresavimo atveju naudojama komanda ping6.

Sintaksė:

 • ping [ -LRUbdfnqrvVaAB] [ -c kiekis] [ -i intervalas] [ -l išankstinė apkrova] [ -p šablonas] [ -s paketo dydis] [ -t ttl] [ -w darbo laiko apribojimas] [ -F srauto identifikatorius] [ -I sąsaja] [ -M nurodymas] [ -Q aptarnavimo tipas (TOS)] [ -S išsiuntimo buferis] [ -T laiko žymės parametras] [ -W atsakymo laukimo laikas] [ perėjimas (hop) ...] paskirtis

Parametrai:

 • -a – Veikiant programai įjungti garsinį signalą;
 • -A – adaptuoti intervalą tarp paketų siuntimų jų atgabenimo ir sugrįžimo trukmei. Tokiu būdu, jei neatliekama išankstinė apkrova, bet kuriuo laiko momentu gali būti ne daugiau vieno paketo, į kurį negautas atsakas;
 • -b – leisti naudoti transliacinį adresą (angl. broadcast) kaip paskirties adresą;

 • -B – uždrausti pradinio adreso keitimą programos veikimo metu;
 • -c kiekis – sustabdyti programos darbą po užduoto kiekio ECHO_REQUEST paketų perdavimo. Jeigu nustatytas apribojimas darbo laikui, programa lauks nurodyto kiekio atsakomųjų paketų ECHO_REPLY nurodytu periodu;

 • -d – nustato parametrą SO_DEBUG naudojamam ryšiui (angl. socket). Linux branduolis nenaudoja šio parametro;

 • -F srauto identifikatorius – nustatyto srauto identifikatorių siunčiamuose paketuose (tik ping6 atveju);

 • -f – lavininis režimas. Kiekvieno užklausos paketo siuntimo metu išvedamas taškas „.“, kiekvienam atsakymo paketui paskutinis taškas naikinamas. Pagal tai galima matyti prarastus paketus;
 • -i intervalas – laiko intervalas (sekundėmis) tarp paketų išsiuntimų. Pagal nutylėjimą pauzė lygi 1 sekundei, lavininio režimo atveju paketai siunčiamų be pauzių;

 • -I sąsajos adresas – nustatyti šaltinio adresą į nurodytą. Argumentu gali būti IP-adresas arba įrenginio vardas. Šis parametras būtinas IPv6 atveju;

 • -l išankstinė apkrova – maksimaliu greičiu nusiųsti nurodytą paketų skaičių nelaukiant atsakymų, ir po to pereiti į įprastą darbo režimą;

 • -L – nuslopinti ciklines kilpas transliaciniams paketams;
 • -n – tik skaitinė išvestis. Mazgų vardai neišvedami;
 • -p šablonas – galima nurodyti iki 16 nereikšminių baitų paketų užpildymui. Tai naudinga atliekant tinklo diagnostiką;

 • -Q aptarnavimo tipas (TOS) – nustatoma aptarnavimo kokybė (angl. QoS - Quality of Service) ICMP datagramoms. Aptarnavimo tipas gali būti dešimtainis arba šešioliktainis skaičius;

 • -q – išvedami tik pradiniai ir galutiniai duomenis (informacija apie atskiras užklausas neišvedama);
 • -R – įrašyti maršrutą. ECHO_REQUEST paketams bus įjungtas RECORD_ROUTE parametras ir į ekraną bus išvestas maršruto gražintiems paketams buferis;
 • -r – nenaudoti įprastų maršrutizavimo lentelių ir perduoti duomenis tiesiai į kompiuterį. Jeigu kompiuteris nėra tiesioginio sujungimo tinkle, išvedamas klaidos pranešimas;
 • -s paketo dydis – perduodamų paketų dydis. Pagal nutylėjimą – 56 baitai. Pridėjus 8 baitų ICMP antgalvį, paketo dydis padidėja iki 64 baitų;

 • -S išsiuntimo buferis – sujungimo išsiuntimo buferio dydis. Pagal nutylėjimą buferizuojama ne daugiau vieno paketo;

 • -t ttl – IP paketo gyvavimo laikas (angl. TTL – Time to Live);

 • -T laiko žymės parametras – IP laiko žymės parametrai;

 • -M nurodymas – nustatyti maršruto MTU aptikimo strategiją;

 • -U – nurodyti pilną ping praėjimo laiką; -v – išvesti detalią informaciją;
 • -V – išvesti informaciją apie versiją ir baigti darbą;
 • -w darbo laiko apribojimas – nurodomas laiko tarpas, kuriam praėjus ping nutrauks darbą nepriklausomai nuo išsiųstų ir gautų paketų skaičiaus;

 • -W atsakymo laukimo laikas – atsakomojo paketo laukimo laikas (sekundėmis).


Pavyzdys

ping -c 3 -b 192.168.1.0 - nusiųs 3 ICMP užklausas 192.168.1.0/24 potinklio mazgams.


Naudota literatūra

1. http://www.computerhope.com/unix/uping.htm

2. http://www.opennet.ru/man.shtml?topic=ping&category=8&russian=0