Locked History Actions

reboot

Žodis angliškai

Reboot

Santrumpa

reboot

Žodis Lietuviškai

Perkrauti

Apibrėžimas

Ši Linux komanda atlieka būtent tai, ką jos pavadinimas nusako: perkrauna sistemą

Paaiškinimai

Ši Linux komanda atlieka būtent tai, ką jos pavadinimas nusako: perkrauna sistemą. Kompiuterį perkrauti galima į komandinę eilute įvedus komandą reboot, o norint išjungti reikėtų rašyti shutdown -h now.

  • Iš pradžių reikia prisijungti kaip root vartotojas. Tada įvesti šią komandą, kuri iš karto perkrauna sistemą:

# reboot tačiau reikia atkreipti dėmesį, kad jei busime prisijungę ne root vartotojo teisėmis, gausime pranešimą "turi būti supervartotojo teisės". Taigi reikia persijungti kaip sudo arba SU ir tik tuomet leis perkrovimo komandos vykdymą.

Literatūra

http://www.cyberciti.biz/faq/linux-reboot-command/