Locked History Actions

rm

Komanda

rm

OS

Linux, BSD


Apibūdinimas

rm (nuo angliško žodžio „remove“) – komanda, skirta failų trynimui iš failų sistemos.


Paaiškinimai

Komandos formatas

  • rm [raktas]... failas...

Raktų reikšmės

-d, --directory pašalinti direktorijos nuorodas (prieinama tik super vartotojui)

-f, --force ignoruoti neegzistuojančius failus. Neprašyti patvirtinimo

-i, --interactive iššaukti kiekvienos trynimo operacijos patvirtinimo užklausą

-r, -R, --recursive apdoroti visus pakatalogius. Raktas reikalingas, jei užduotas failas yra katalogas, net ir tuščias. Jei failas nėra katalogas, tai šis raktas jokio poveikio rm komandai nesudaro

-v, --verbose išvesti pranešimą apie tai, kas yra daroma

--help išvesti komandos aprašymo tekstą

--version išvesti informaciją apie komandos versiją


Pavyzdys

rm failas.txt – ištrina esamoje direktorijoje egzistuojantį failą „failas.txt“

rm –r direktorija – ištrina direktorija su visais joje esančiais failais

rm blogas?failo?pavadinimas – ištrina failą, kurio pavadinimas sudarytas iš nespausdinamų simbolių.


Naudota literatūra

  1. http://www.computerhope.com/unix/urm.htm

  2. http://en.wikipedia.org/wiki/Rm_(Unix)