Locked History Actions

vShield App

Žodis angliškai:

vShield App

Žodis lietuviškai:

„vShield App“

Apibrėžimas:

vShield App yra hiperprižiūrėtoju paremta ugniasienės informacinė programa skirta virtualiems duomenų centrams. Administratoriai naudodami šią programą gali nuskaityti duomenų centruose, klasteriuose ir išteklių šaltiniuose esamus jautrius duomenis. Programa yra įdiegiama į „VMware vSphere“ paketą, kad apsaugotų nuo vidinių tinklo grėsmių ir sumažintu pažeidimų riziką. Tam vShield App naudoja ugniasienę su paketų tikrinimu ir prisijungimo kontrole paremta šaltiniu ir paskirties IP adresu. Programa taip pat supaprastina elgesio valdymą ir jos strauto stebėjimo kontrolė padeda IT analizuoti virtualios mašinos tinklo srautą ir dinamiškai vykdyti grupės saugumo taisykles. Administratoriai gali centralizuotai valdyti vShield App per įdiegtą vShield Manager konsolę, kuri susijungia su vCenter serveriu siekiant sudaryti palankesnias sąlygas vieningam apsaugos valdymui duomenų centruose. Programa taip pat panaikiną priklausomybę nuo techninės įrangos atnaujinimų.

Naudota literatūra:

http://www.vmware.com/files/pdf/products/vShield/VMware-vShield5-App-Datasheet.pdf