Locked History Actions

vi editor command :wq

Žodis angliškai:

:wq command

Santrumpa:

:wq

Žodis lietuviškai:

:wq komanda

vi redaktorius

vi (Visual Intercative) – komandinės eilutės tekstinis redaktorius, skirtas UNIX platformoms.

(vi)redaktorius iškviečiamas taip: vi failo-vardas

Redaktoriaus darbo režimai:

  1. Komandinis. Šiame režime jis priima, intrerpretuoja ir vykdo komandas, kurios įvedamos klaviatūra. Iškvietę vi, visada rasite šį režimą.
  2. Teksto įterpimo. Šiame režime įvedamas tekstas. Dėmesio: nenaudokite klavišų judėjimui ekrane, nes vietoj to bus įvesti atitinkami kodai.
  3. Eilutės. Šiame režime galima vykdyti paiešką, keitimo ar failo įrašymo komandas.

:wq komanda

(vi) redaktoriuje egzistuoja specifinės komandos, kurios yra pradedamos prieš jas rašant dvitaškį (:). Tokios komandos vadinamos kontrolės komandos ir yra skirtos įrašyti (išsaugoti) failus ir užbaigti redagavimo sesiją. :wq – jungtinė kontrolės komanda, skirta įrašyti (išsaugoti) duomenis ir išeiti iš vi redaktoriaus. Senoji originali tekstinio failo versija yra pakeičiama į naujai redaguotą versiją. Jei originalus failas neegzistuoja, ši komanda sukurs naują tekstinį failą.

(:wq) komanda yra dviejų kontrolės komandų junginys:

  • :w (angl. write) – įrašo (išsaugo) failą neišeinant iš (vi) redaktoriaus sesijos lango;

  • :q (angl. quit) – užveria (vi) redaktoriaus sesijos langą. Naudotojas gražinamas į pagrindinį UNIX platformos komandinės eilutės langą.

Literatūra

  1. Temple [Interaktyvus]. UNIX editor (vi). Prieiga per internetą <http://www.temple.edu/cs/unix/E310.pdf>.