Locked History Actions

Žodynas/E/Siūlymas

Electronic mail

Email / E-mail

Elektorinis paštas


Apibrėžimas

Elektroninis paštas yra būdas kurti, siųsti ir gauti žinutes per elektronines komunikavimo (ryšio) sistemas.


Elektroninio pašto veikimo principas

E-laiškas yra persiunčiamas iš vieno kompiuterio į kitą, kol pakliūna į nurodytą adrese pašto serverį. Šis procesasyra greitas. Siuntėjo ir gavėjo kompiuteriai neturi būti sujungti vienas su kitu tiesiogiai, kad el. laiškai galėtų keliauti iš vieno kompiuterio į kitą. Jei teisingai nurodomas el. pašto adresas, nereikia žinoti tarpinių kompiuterių, per kuriuos el. laiškas keliauja, adresų. Visai nesvarbu, per kokius pašto serverius laiškas pasieks adresatą. Jei el. laiško siuntėjo ir gavėjo pašto serveriai nėra sujungti į tą patį tinklą, turi būti vieta, kurioje laiškai iš vieno tinklo persiunčiami į kitą. Dviejų skirtingų el. pašto tinklų susijungimo taškas yra vadinamas "perėjimo vartais" (application gateways).

Elektroninio pašto protokolai


Naudota literatūra

1. http://www.ada.lt/images/cms/File/rekomendacijos%20asmens%20duomenu%20apsaugai%20inernete.pdf

2. https://en.wikipedia.org/wiki/Email

3. http://distance.ktu.lt/kursai/informatika1/9/teorija2.html

4. http://wapedia.mobi/lt/Elektroninis_pa%C5%A1tas


CategoryŽodis