Locked History Actions

Žodynas/K/Siūlymas

Žodis angliškai

kilobits per second

Santrumpa

Kbps

Žodis Lietuviškai

kilobitai per sekundę


Apibrėžimas

Duomenų siuntimo greičio matavimo vienetas


Paaiškinimai

Kbps yra 1000 bitai (125 ASCII koduoti simboliai) per sekundę. Kartais vienu Kbps laikoma 1024 bitų per sekundę perdavimo sparta, tačiau tokie atvejai reti ir ši interpretacija nėra standartinė. Įprastai 1024 bitų per sekundę greitis vadinamas vienu kibitu per sekundę ir žymimas Kibit/s (1 Kibit/s = 1,024 bps). Stambesnis vienetas yra Mbps (megabitai per sekundę), šis matavimo vienetas yra tūkstantį kartų didesnis ir yra lygus 1000 Kbps. Mažiausias galimas duomenų srautas bendravimui yra 4 Kbps. Paprastiems judantiems vaizdams reikia bent 32 Kbps. Kompaktinio disko informacijos atkūrimo greitis yra apie 1411 Kbps, o DVD – 8000 Kbps.


Naudota literatūra

1. www.google.lt 2. http://en.wikipedia.org


CategoryŽodis