Locked History Actions

Žodynas/L/Siūlymas

ln


Apibrėžimas

ln – sukuria nuoroda į failus.

Yra galimi du nuorodų tipai: standžioji ir simbolinė nuorodos.

Standžioji nuoroda yra tiktai vardas esamo failo. Failas gali būti vienas, o vardų daug. Failas bus ištrintas tik tada kai bus ištrinti visi jo vardai. Komanda ls parodo kiek vardų tiri failas. Visi vardai turi tokia pat svarbą.

Simbolinė nuoroda yra mažas specialus failas kuriame nurodytas kelias į failą.

ln pagal nutylėjimą padaro standžiąją nuorodą.

ln –s padaro simbolinė nuorodą į failą.

Pvz.: ln –s failas simbolines_nuorodos_vardas


Naudota literatūra

http://linux.about.com/od/commands/l/blcmdl1_ln.htm


CategoryŽodis