Locked History Actions

Žodynas/Z/Siūlymas

Žodis angliškai:

Expands a compressed file

Santrumpa:

zcat

Žodis lietuviškai:

Failų išskaidymas

Apibrėžimas:

Komanda zcat leidžia vartotojui išskaidyti ir peržiūrėti suspaustus(suglaudintus) failus be jų tiesioginio ištraukimo į pirminius failus. Ši komanda nepervadina failo vardo.

Pavyzdys: Norime peržiūrėti failo foo.z turinį, naudojame komandą:

  • zcat foo.z

Failų turinis išvedamas į standartinį duomenų vaizduoklį.