Locked History Actions

10Base-T Standard

Žodis angliškai:

10Base-T Standard

Žodis lietuviškai:

10Base-T Standartas

Apibrėžimas:

Pavadinimas iššifruojamas:

 • 10 – perdavimo sparta Mbit/s;

 • Base – nemoduliuotas signalas;

 • T – vytos poros kabelis (UTP, tačiau galima naudoti ir STP).

Apibūdinimas:

 • Tai labai nereiklus ištekliams standartas, todėl gali būti naudojami vytosios poros nuo 3-os kategorijos kabeliai. Dažnai vadinamas vytos poros Ethernet (angl. Twisted Pair Ethernet). Taikoma "5-4-3" (4-ių koncentratorių taisyklė): 5-ių segmentų magistralėje ne daugiau 4-ių kartotuvų, iš kurių tik 3 - apkrauti. Tokiu būdu užtikrinamas pakankamai patikimas tinklo darbas, naudojant CSMA/CD fizinės aplinkos prieigos metodą.

 • Signalų perdavimo metodas – linijinis, tačiau patys tinklai dažniausiai projektuojami žvaigždės topologijos.

 • Tinklą sudaro tinklo plokštės, kabelis ir vienas arba daugiau šakotuvų.
 • Tarp bet kurių dviejų kompiuterių yra šakotuvas. Šakotuvas priima, perslenka laike ir regeneruoja signalus iš visų prijungtų stočių, pašalina iškraipytus kadrus, tikrina ryšio vientisumą su kiekvienu prie jo prievado prijungtu kompiuteriu siųsdamas specialų signalą (link test). Jei aptinkama per daug klaidų ar nėra atsakymo, tai automatiškai uždaromas prievadas, o indikatorius šviesos diodu (LED, paprastai geltona) praneša apie būseną.
 • 10Base-T šakotuvas turi 8, 10, 12 ar daugiau RJ-45 jungčių, vieną BNC ir/arba DB-15 AUI prievadą tinklui išplėsti. BNC ir AUI portai leidžia šakotuvą prijungti prie 10Base-2 ir 10Base-5 tinklų. Šakotuvai tarpusavyje sujungiami per RJ-45 paprastus prievadus arba specialų, skirtą būtent šiam sujungimui prievadą (Up link).
 • Kiekvienas tinklo kompiuteris prijungiamas prie šakotuvo vieno kabelio dviem laidų poromis – viena signalo perdavimui, kita – priėmimui. Populiariausia suktos poros kabelio konfigūracija - 4 porų kabelis su 8 kontaktu kištukų (RJ-45).

 • Transiverio tipas – vidinis, jungties tipas RJ-45. Kabelinio segmento ilgiai: mažiausias rekomenduojamas ilgis Lmin = 2,5 m, didžiausias leistinasis – Lmax = 100 m.

 • LAN 10Base-T gali aptarnauti iki 1024 kompiuterių, jeigu nenaudojami specialūs išplėtimo įrenginiai. Iš 5-4-3 taisyklės gauname, kad tinklo kabelio bendras ilgis negali viršyti 500 metrų (5 * 100 = 500).

  10BaseT(1).png

  • 1 pav. 10Base-T tinklo pavyzdys

Privalumai:

 1. Viename segmente galima pajungti didelį kiekį įrenginių, net iki 1024.
 2. Paprastesnis įdeigimas, negu 10Base-5, 10Base-2.
 3. Naudojami geresnės kokybės kabeliai.

Trūkumai:

 1. Sugedus šakotuvui, visas vietinis tinklas tampa neveiksmingas.
 2. Mažas maksimalus segmento ilgis, palyginus su 10Base-5, 10Base-2.

Naudota literatūra:

 1. http://ik.ku.lt/old/lessons/konspekt/tinklai/10_01.php