Locked History Actions

6to4 tunnel

Žodis angliškai

6to4 tunnel

Santrumpa

6to4 tunnel

Žodis Lietuviškai

6to4 tunelis


Apibrėžimas

6to4 tunelis skirtas sukurti tuneliui tarp dviejų tinklo mazgų naudojančių IPv4 ir IPv6 protokolus.


Paaiškinimai

6to4 tuneliai (RFC 3056)

Skirti IPv6 ir IPv4 tinklų sujungimui bei prijungimui prie globalaus IPv6 tinklo. Tuneliai (ir 6to4 IPv6 adresai) sudaromi automatiškai pagal IPv4 adresą. Tunelį galima sudaryti tik turint globaliai maršrutizuojamą (realų) IPv4 adresą.

6to4 IPv6 adreso struktūra:

1.jpg

Sudarant 6to4 adresą IPv4 adresas suskaidomas į baitus. Dešimtainiai skaičiai paverčiami šešioliktainiais. Gauti skaičiai suformuojami IPv6 notacijoje ir suformuota adreso dalis įterpiama į bendrą 6to4 adreso formatą. 6to4 tunelio erdvės jungimą su globaliu IPv6 tinklu galima pavaizduoti taip:

2.jpg

MTU problema

Tuneliuojant paketus, IPv4 paketas su įpakuotu IPv6 paketu gali viršyti MTU reikšmę (IPv6 paketas formuojamas pagal ryšio linijos MTU, bet įpakavus jį į IPv4 paketą, šio dydis viršija MTU reikšmę). Problemai spręsti egzistuoja trys būdai:

• 1 sprendimas: nustatyti mažiausią įmanomą MTU IPv6 tunelio interfeise (1280 baitai) • 2 sprendimas: nustatyti MTU IPv6 tunelio interfeise kaip ryšio linijos MTU – IPv4 antraštės dydis (20 baitų) • 3 sprendimas: PMTU (RFC 1981). Siunčiamas ryšio linijos MTU dydžio paketas. Tarpinėje linijoje esant MTU viršijimui, gražinamas ICMP klaidos pranešimas (packet too big) su tos ryšio linijos MTU. MTU sumažinamas iki nurodytos reikšmės ir vėl siunčiamas paketas. Kartojama tol, kol paketas pasiekia gavėją ir nėra ICMP klaidų pranešimų


Naudota literatūra

1. http://en.wikipedia.org/wiki/Accreditation 2. http://localauthorities.becta.org.uk/index.php?section=pf&catcode=ls_pict_08&rid=13221