Locked History Actions

AAA protocol

Žodis angliškai

AAA protocol

Santrumpa

AAA

Žodis Lietuviškai

AAA protokolas


Apibrėžimas

Tai yra kompiuterių ir tinklų saugumo protokolas, kurį apibrėžia jo pačio pavadinimas: authentication – autentifikacija, authorization – autorizacija ir accounting – apskaitos sudarymas (arba tiesiog – informacijos kaupimas).


Paaiškinimai

AAA protokolo paslaugą suteikia AAA serveriai, kurie atitinkamiems IP suteikia galimybę naudotis AAA funkcijomis. Patį protokolą apibūdina jo paties pavadinimas, kiekvienos a raidės reikšmė:

Authentication – autentifikacija. Procesas, kai asmens tapatybė yra tikrinama, o šis asmuo turi tai įrodyti, iš esmės, įvesdamas savo vartotojo vardą ir slaptažodį arba kitais panašiais būdais, priklausomai nuo sistemos, pvz.: skaitmeniniais sertifikatais, telefono numeriais ir pan.

Authorization – autorizacija. Šio proceso metu yra tikrinama ar atitinkamas asmuo (jau įvedęs savo atpažinimo duomenis) gali atlikti atitinkamus veiksmus sistemoje. Autorizacija gali būti apibūdinama įvairiai, pvz.: laiko apribojimas (kai tam tikrą dieną yra leidžiami atlikti tik tam tikri veiksmai sistmeoje), daugelio prisijungimų apribojimas (neleidžiama daug kartų prisijungti su to paties asmens duomenimis), failo perskaitymo apribojimas (kai nėra leidžiama tam tikram vartotojui matyti atitinkamų failų turinio) ir t.t.

Accounting – apskaitos sudarymas (arba tiesiog – informacijos kaupimas). Procesas, kurio metu yra kaupiama informacija apie įvykius, tokius kaip autentifikacijų ir autorizacijų klaidos (kai įvedami neteisingi slaptažodžiai ir pan) arba tinklo užkrovimas pagal atitinkamus vartotojus.