Locked History Actions

American National Standards Institute

Žodis angliškai

American National Standarts Institute

Santrumpa

ANSI

Žodis Lietuviškai

Amerikos Nacionalinis Standartizacijos Institutas


Apibrėžimas

Amerikos Nacionalinis Standartizacijos Institutas (ANSI – American National Standarts Institute). ANSI yra kaip Jungtinių Amerikos Valstijų privataus sektoriaus administratorius ir koordinatorius apie 80 metų. Organizacija paremta 5 techninėmis draugijomis ir trimis valdymo agentūromis. ANSI savarankiškai plėtoja amerikiečių nacionalinius standartus ANS ir skatina priimti tarptautinius standartus kaip nacionalinius.


Paaiškinimai

Taigi visų šių organizacijų užduotis užtikrinti, kad telekomunikacijų srityje pasaulio mastu būtų laikomasi standartų, rekomendacijų, kurios užtikrina ryšių globalumą. Taip pat būtina reglamentuoti ir kontroliuoti tarifikavimo politiką, užtikrinančią, kad vartotojas gaus kokybišką paslaugą ir už ją mokės kainą, kuri būtų priimtina jam ir paslaugos teikėjui. Todėl labai svarbu sukurti gerą apmokestinimo sistemą, sudarytą iš kelių rūšių metodikų, leidžiančių laisvai pasirinkti, kas geriausia.

ANSI turi ir koduotę Aštuonių bitų koduotė, turinti JAV standarto statusą, sutampanti su Vakarų Europos šalyse vartojamo tarptautinio standarto ISO/IEC 8859-1 koduote. Pavadinta JAV nacionalinio standartų instituto (American National Standards Institute) vardu. Ši koduotė JAV ir Vakarų Europos šalyse dažnai tapatinama su „MS Windows“ ir „Unix“ sistemose vartojama koduote ir santrumpa ANSI neteisingai laikoma šių sistemų koduotės sinonimu. Verčiant programas reikia iš konteksto nustatyti, ar iš tikrųjų turima omenyje ANSI koduotė, ar šia santrumpa įvardijama „MS Windows“ sistemos koduotė apskritai. Pastaruoju atveju vietoj ANSI reikia rašyti arba „Windows koduotė“, arba nurodyti konkrečią koduotę; lietuviškame kontekste tai būtų „Windows-1257“.


Naudota literatūra

en.wikipedia.org/.../American_National_Standards_Institute http://www.ansi.org/about_ansi/introduction/introduction.aspx?menuid=1 www.likit.lt/term/a/ansi_koduote2.html


CategoryŽodis