Locked History Actions

Apache

Žodis angliškai

Apache

Santrumpa

Apache

Žodis Lietuviškai

APACHE


Apibrėžimas


Paaiškinimai

Starting Apache

Apache iškvietimui naudojamas httpd protokolas (httpd - Apache HyperText Transfer Protocol). Šis protokolas yra vykdomas nuolat. Internetu Apache galima iškviesti naudojantis inetd protokolu, kuomet kiekvieną kartą yra padaromas ryšis su HTTP servisu, tačiau jis nėra būtimas.

Pagrindiniai Apache komandos parametrai

Tipas

Paskirtis

-d serverroot

nustato pradinę vertę serverroot kintamojo vertę. Ji gali būti perrašyta konfigūraciniame faile /usr/local/apache

-f config

paleidimo metu vykdo komandas, kurios yra config faile.

-X

veikia vieno proceso režimu, naudojamas vidinio debuginimo tikslams.

-v

išveda httpd versiją bei jos išleidimo datą

-V

išveda bazinę httpd versiją, jos išleidimo datą

-h

išveda direktyvų sąrašą su argumentais

-l

išveda visų modulių sąrašą, kurie buvo sukompiliuoti serveryje

-?

išveda httpd parametrų sąrašą

Konfigūracijos failai

Serveris konfigūracijos direktyvoje skaito 3 failus. Failų vardai naudojami pagal serverio šakninį adresą. Standartiniai failai:

Failas

Paskirtis

conf/httpd.conf

Kontroliuoja serverio operacijas

conf/srm.conf

Kontroliuoja dokumentų specifikacijas, kurios tiekiamos klientui.

conf/access.conf

Kontroliuoja dokumentų priėjimą.

Įrašymo (log) failai

Saugumo pranešimai - bet kuris vartotojas, kuris gali rašyti į direktorijas, į kurias Apache rašo įrašymo failus, gali gauti visą priėjimą prie UID.

PID failai - kuomet serveris startuoja, jis saugo procesų ID faile logs/httpd.pid.

Klaidų failai - standartiškai, kuomet serveryje yra klaida, ji bus įrašoma į logs/error_log failą.

Perdavimo failai - serveris, kiekvieną perdavimo užklausą įrašo į logs/access_log failą.


Naudota literatūra

1. Starting Apache. http://www.moko.ru/doc/apache/invoking.html


CategoryŽodis