Locked History Actions

Application layer

Žodis angliškai

Application layer

Santrumpa

Žodis Lietuviškai

Taikomasis lygmuo


Apibrėžimas

Taikomojo lygmens protokolai aprašo konkrečios programos tinklo naudojimo būdą.


Paaiškinimai

Procesu vadinsime programinę įrangą, veikiančią galiniame įrenginyje. Du procesai, veikiantys skirtinguose galiniuose įrenginiuose, tarpusavyje bendrauja apsikeisdami pranešimais, naudodami taikomąjį lygmenį.

http://img203.imageshack.us/img203/1844/3pavkt.jpg

1 pav. Taikomojo lygmens susijungimo schema

Taikomojo lygmens protokolas yra tik viena sudedamoji tinklo taikomosios programos dalis.Pvz. Web taikomoji programa susideda iš dokumentų formato standarto (HTML), Web naršyklių (Microsoft Internet Explorer, Netscape Navigator), Web serverių ir taikomojo lygmens protokolo (HTTP).

Taikomojo lygmens protokolas aprašo: apsikeičiamų pranešimų tipus ( reikalavimo ir atsakymo pranešimai); įvairių pranešimo tipų sintaksę; pranešimo laukelių semantiką ( ką reiškia laukelio informacija); taisykles, kurios nusako kada ir kaip procesas siunčia pranešimą ir atsako į pranešimus.

Taikomoji programa tipiškai turi dvi dalis: klientą ir serverį. Klientas, esantis viename galiniame įrenginyje, bendrauja su serveriu, esančiu kitame galiniame įrenginyje. Pavyzdžiui Web naršyklė yra klientas, o Web serveris – serveris. Daugumoje taikomųjų programų galinis įrenginys tuo pačiu metu yra ir klientas ir serveris. Pvz Telnet FTP. Paprastai, įrenginys kuris inicijuoja sesiją, vadinamas klientu.

Socket’as tai sąsaja tarp taikomojo ir transportinio lygmenų. Procesai siunčia ir priima pranešimus iš tinklo per socket’ą.

http://img163.imageshack.us/img163/8011/4pavkt.jpg

2 pav. Duomenų siuntimo schema

Siųsdamas pranešimą, siunčiantysis procesas turi identifikuoti priimantį procesą. Identifikacijai yra naudojami: IP adresas ir porto numeris. Populiariems taikomojo lygmens protokolams yra priskirtas specifinis porto numeris. Pvz: HTTP – 80, SMTP – 25, FTP - 21 ir pan.

Čia yra visi aukšto lygio protokolai, naudojantys TCP: virtualus terminalas (TELNET), failų perdavimas (FTP - File Transfer Protocol) ir elektroninis paštas (SMTP - Simple Mail Transfer Protocol). Vėliau atsirado DNS (Domain Name Service), surišantis kompiuterių vardus su jų tinkliniais adresais. NNTP (Network News Transfer Protocol) - naujienų straipsnių perdavimui. HTTP (Hyper Text Transfer Protocol) - WWW puslapių perdavimui. Ir daug kitų protokolų. Būtent šiame sluoksnyje ir dirba Interneto servisai.


Naudota literatūra

1. http://www.e-library.lt/resursai/Leidiniai/Litfund/Lithfund_leidiniai/IT/Kompiuteriu_tinklai.pdf

2. N. Olifer, V. Olifer – Computer networks. Principles, technologies and protocols for network design. John Wiley & Sons, Ltd. 2006m. , 978 psl.

3. Kaklauskas – Kompiuterių tinklai. VŠĮ Šiaulių universiteto leidykla, 2003m., 240 psl.