Locked History Actions

Apt-get

Apt-get

Linux programų valdymo įrankis


Apt-get yra vienas geriausių Debian programų valdymo įrankių.


Reikia nepamiršti, kad apt-get komanda reikalauja root teisių arba sudo. Norint paleisti apt-get, reikia sukonfigūruoti sistemą, t.y. sutvarkyti sources.list failą, kuris yra /etc/apt/sources.list. Apt-get pirmiausiai tikrina šį failą bandydamas įrašinėti programas, nes ten nurodomi šaltiniai pvz.: cdrom, ftp, http, nfs ir t.t. Vienas iš Debian privalumų, kad nereikia kompaktinių diskų programų įrašymui ar sistemos priežiūrai, viskas gali būti sutvarkoma per internetą. Taip gali atrodyti sources.list failas:

# /etc/sources.list - APT repositories
#
deb ftp://ftp.us.debian.org/debian stable main contrib non-free
deb-src ftp://ftp.us.debian.org/debian stable main contrib non-free
# The following line is for security updates released by Debian
deb http://security.debian.org/stable/updates main

Šaltinius galima susirasti adresu http://www.apt-get.org/

Pakeitus source.list failą, pirmiausiai reikia atnaujinti vietines duomenų bazes, tai padaro komanda:

  • apt-get update

Apt-get parodys, kad yra siunčiama informacija iš Debian serverių ir sinchronizuojama su vietinėmis duomenų bazėmis.
Visą tai padarius jau galima įrašinėti programinę įrangą surinkus vos vieną komandą. Pavyzdžiui, jei norėtume įsirašyti Mozilla Firefox, reikėtų surinkti tokią komandą:

~# apt-get install mozilla-firefox

Dabar apt-get patikrina savo duomenų bazę ir suranda ar programa yra prieinama. Jei viskas gerai, toliau tikrinama nuo ko priklauso mozilla-firefox ir visos priklausomos programos pridedamos prie parsisiuntimų eilės. Taip atrodo pranešimas paleidus komandą:

~# apt-get install mozilla-firefox
Reading Package Lists... Done
Building Dependency Tree... Done
The following extra packages will be installed:
  libatk1.0-0 libgtk2.0-0 libgtk2.0-bin libgtk2.0-common libidl0 libpango1.0-0
  libpango1.0-common libxcursor1 libxft2
Suggested packages:
  ttf-kochi-gothic ttf-kochi-mincho ttf-thryomanes ttf-baekmuk
  ttf-arphic-gbsn00lp ttf-arphic-bsmi00lp ttf-arphic-gkai00mp
  ttf-arphic-bkai00mp mozilla-firefox-gnome-support latex-xft-fonts
  xprt-xprintorg
Recommended packages:
  libatk1.0-data x-ttcidfont-conf
The following NEW packages will be installed:
  libatk1.0-0 libgtk2.0-0 libgtk2.0-bin libgtk2.0-common libidl0 libpango1.0-0
  libpango1.0-common libxcursor1 libxft2 mozilla-firefox
0 upgraded, 10 newly installed, 0 to remove and 7 not upgraded.
Need to get 14.9MB of archives.
After unpacking 43.1MB of additional disk space will be used.
Do you want to continue? [Y/n]

Šiame pranešime matyti kokie papildomi paketai bus įrašomi „The following extra packages will be installed“, šie paketai yra būtini, norint, kad veiktų mozilla-firefox. Toliau yra patartini pakerai „Suggested packages“, šiuos paketus rekomenduoja programos leidėjas. Patariami paketai nėra būtini, bet leidžia patogiau dirbti su programa. Dar žemiau pateikiamas rekomenduojamų paketų sąrašas „Recommended packages“, šie paketai yra labai panašūs į patariamus paketus, tik yra svarbesni stabiliam programos veikimui. Reikia nepamiršti, kad patariami ir rekomenduojami paketai nėra įrašinėjami pagal nutylėjimą, todėl juos reikia įrašyti atskirai po pagrindinės programos įrašymo.
Galiausiai sąraše „The following NEW packages will be installed“, nurodomi visi paketai, kurie bus įrašyti.
Taip pat dar galima pamatyti informaciją kiek paketų bus atnaujinta, kiek įrašyta naujai, kiek pašalinta ir kiek visi paketai užima vietos, bei kiek užims išarchyvuoti.
Pasirinkus opciją „Yes“ apt-get pradės siųsti reikiamus paketus ir juos instaliuoti.

Apt-get remove naudojama, kai reikia pašalinti įrašytą programą.


Naudota literatūra

http://wiki.linuxhelp.net/index.php/Apt-get_Guide
http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Packaging_Tool
http://www.apt-get.org/
http://linux.die.net/man/8/apt-get


CategoryŽodis