Locked History Actions

Asynchronous Transfer Mode

Žodis angliškai

Asynchronous Transfer Mode

Santrumpa

ATM

Žodis Lietuviškai

Asinchroninis perdavimo režimas


Apibrėžimas

ATM-tinklo technologija, skaidanti informaciją į fiksuoto dydžio (53 baitai)duomenų grupes, kurios gali būti perduodamos kompiuterių tinklais dideliu greičiu.


Paaiškinimai

ATM technologijoje naudojami duomenų paketai yra labai maži lyginant juos su duomenų elementais naudojamais kitose technologijuose. Nedidelis duomenų paketo dydis naudojamas ATM technologijoje leidžia:

·Perduoti duomenis tais pačiais fiziniais kanalais, esant mažai ir didelei perdavimo spartai ;

·Dirbti su pastoviais ir kintančiais duomenų srautais; ·Sujungti į duomenų paketą įvairaus formato informaciją: tekstą, vaizdą, garsą, videofilmus;

·Palaiko sujungimo tipus: taškas- taškas(vienas su vienu), vienas su daugeliu ir daugelis su daugeliu.

Duomenų perdavimui sukuriami virtualus kanalai VC (Virtual Circuit), tarp siuntėjo ir gavėjo, kurie būna dviejų tipų:

·nenutrukstamas virtuialus kanalas,PVC (Permanent Virtual Circuit), kuris sukuriamas tarp dviejų mazgų ir nenutruksta ilgą laiko tarpą, net jei nevyksta jokie domenų mainai;

·komutuojamas virtualus kanalas, SVC (Switched Virtual Circuit), kuris sukuriamas tarp dviejų mazgų prieš pradedant siųsti duomenis ir nutraukiamas po ryšio seanso pabaigos.

Paketų maršrutizacijoje naudojami paketų identifikatoriai, kurie būna dviejų rūšių:

·VPI (англ. virtual path identificator) – virtualaus kelio indentifikatorius(kanalo numeris)

·VCI (англ. virtual connect identificator) virtualaus sujungimo identifikatorius (sujungimo numeris)


Naudota literatūra

http://mm.mch.mii.lt/MM/zodynelis.htm http://en.wikipedia.org/wiki/Asynchronous_Transfer_Mode http://www.cisco.com/en/US/docs/internetworking/technology/handbook/atm.html#wp1020552 http://ru.wikipedia.org/wiki/ATM