Locked History Actions

Chief Executive Officer

Žodis angliškai

Chief Executive Officer

Santrumpa

CEO

Žodis Lietuviškai

Generalinis direktorius


Apibrėžimas

Generalinis direktorius – asmuo, užimantis aukščiausio lygio pareigas organizacijoje ir yra atsakingas už visos organizacijos valdymą ir administravimą. Generalinis direktorius taip gali būti vadinamas organizacijos valdybos pirmininku ar prezidentu.


Paaiškinimai

Atsakomybės

Planavimo:

 • Kurti metinius veiklos planus, kurie palaiko tarybos nustatytą strateginę kryptį, susietą su metinės veiklos biudžetais; pateikti metinius planus tarybai, kad juos patvirtintų.
 • Bendradarbiauti su taryba, apibrėžti ir išreikšti organizacijos viziją bei plėtoti strategijas pasiekti šią viziją.
 • Plėtoti ir stebėti strategijas, užtikrinančias ilgalaikį finansinį organizacijos gyvybingumą.
 • Plėtoti ateities lyderiavimą organizacijos viduje.

Valdymo:

 • Paremti kultūrą, kuri atspindi organizacijos vertybes, skatina siekti puikių veiklos rezultatų ir padidėjusio produktyvumo.
 • Samdyti, valdyti, ir atleisti iš darbo žmoniškuosius organizacijos išteklius pagal įgaliotų darbuotojų politiką ir procedūras, kurios visiškai atitinka galiojančius įstatymus ir reglamentus.
 • Numatyti organizacijos operacijas ir užtikrinti, kad jos laikytųsi teisinių ir kontrolės reikalavimų.
 • Sukurti ir palaikyti procedūras įgyvendinti planus, kuriuos patvirtino direktorių taryba.
 • Užtikrinti, kad darbuotojams ir tarybai yra pateikiama vis atnaujinama informacija.
 • Reguliariai įvertinti organizacijos ir darbuotojų veiklą.

Finansų valdymo:

 • Numatyti ir paskirstyti darbuotojus, atsižvelgiant į besivystančius metinius biudžetus, kurie paremia veiklos planus.
 • Pateikti biudžetus tarybos patvirtinimui.
 • Apdairiai valdyti organizacijos išteklius pagal galiojančius įstatymus ir reglamentus.
 • Užtikrinti, kad darbuotojai praktikuotųsi visose tinkamose apskaitos procedūrose, laikantis visuotinai priimtų apskaitos principų.
 • Greitai pateikti kruopščią ir tikslią informaciją, kuri tinkamai informuoja tarybą apie organizacijos finansinę padėtį

Personalo valdymo:

 • Įdarbinti ir paskirstyti darbuotojus projektų įgyvenimui.
 • Užtikrinti darbuotojų plėtrą ir mokymą.
 • Pildyti dokumentacijas.
 • Palaikyti gerus darbuotojų santykius.
 • Kurti veiklos valdymo ir gerinimo sistemas.
 • Apjungti visą personalą planuojant ir didinat gamybos produktyvumą.
 • Dalyvauti direktorių tarybos susitikimuose, organizuoti susitikimus ir derinti darbotvarkes.

Programinio efektyvumo:

 • Prižiūrėti paslaugų ir programų dizainą, tiekimą ir jų kokybę.
 • Neatsilikti nuo esamos tendencijos, susijusios su organizacijos produktais ir paslaugomis.
 • Rinkti ir analizuoti įvertinimo informaciją, kuri parodo organizacijos programos pastangų sėkmę; tobulinti ir keisti programas, atsižvelgiant į šią informaciją.

Kapitalo didinimo:

 • Būti pagrindiniu asmeniu, kapitalo didinimo raginime.
 • Plėtoti su taryba kapitalo didinimo strategijas ir paremti tarybą kapitalo didinimo veikloje.
 • Prižiūrėti personalą kuriant ir įgyvendinant kapitalo didinimo planus, kurie palaiko strategijas, priimtas plėtros komiteto.
 • Prižiūrėti, kad darbuotojai laiku pateiktų pažangos ataskaitas finansuotojams.

Reikalavimai šiam darbui

Švietimas ir sertifikavimas:

 • Privalomas verslo administravimo magistro laipsnis, tačiau kartais, verslo vadybos bakalauro laipsnio gali pakakti, jei kandidatas turėjo didelę patirtį.

Žinios ir patirtis:

 • Turėti išsamų supratimą apie visus veiklos aspektus, taip pat apie konkrečių pramonių dinamiką.
 • Gebėti nustatyti prioritetus, valdyti stresą ir laiką, siekiant įvykdyti įvairias užduotis per ribotą laiką ir užtikrinti, kad jokia sritis nebūtų apleista.
 • Mažiausiai 15 - 20 metų didelė patirtis konkrečioje pramonės šakoje.
 • Palanku turėti papildomos konkrečios pramonės kvalifikaciją, pvz.: diplomuoto buhalteris kvalifikaciją.
 • Privalomos puikios matematinės žinios, ypač kai kalbama apie valdymo biudžetą ir finansus.
 • Privalomas pasitikėjimas savimi, pasiruošimas, motyvacija, organizuotumas ir gebėjimas priversti kitus darbuotojus dribti komandoje bei palaikyti optimistinį požiūrį
 • Privalo būti labai komunikabilus, nes eina pareigas per svarbius akcininkų susirinkimus, taip pat turi susisiekti su akcininkais ir vartotojais.


Naudota literatūra

1. http://www.docstoc.com/docs/4625305/CEO-job-description

2. http://www.sampleresume.net/Job-Description/Chief-Executive-Officer-Job-Description.html

3. http://www.ehow.com/about_6514910_job-chief-executive_.html