Locked History Actions

CoBit

Control Objectives for information and related technology

CoBit

Informacijos ir su ja susijusių technologijų valdymo tikslų neoficialus standartas


Apibrėžimas


Paaiškinimai


Naudota literatūra