Locked History Actions

Computer Security Technical Vulnerability Reporting Program

Žodis angliškai

Computer Security Technical Vulnerability Reporting Program

Santrumpa

CSTVRP

Žodis Lietuviškai

Techninio kompiuterių pažeidžiamumo informuojančioji programa


Paaiškinimai

CSTVRP tikslai: 1. Įkurti kompiuterinės apsaugos techninės pažeidžiamumo aptikimo programą. 2. Įsteigti procedūras raportuojančias ir atvaizduojančias atsikartojančius techninius pažeidimus. 3. Aprūpina sąrašu, sutvirtinimu, analize, įspėjimo ar pranešimo informacija apie pasikartojančius techninius pažeidimus. 4. Kuria metodologiją skatinančią pažeidžiamumo informaciją

Taikymas ir užmojai: 1. Ši instrukcija gausiai taikoma karinėse organizacijose. 2. Programa turės orientuotis į techninio pažeidžiamumo komercinius įrenginius, firmware ir programinės įrangos kariniams tikslams. 3. Atsakomosios procedūros yra pridedamos prie egzistuojančios informacijos. 4. Informacinė programos dalis taip pat yra galima laisvanoriškai bendruomenei.


Naudota literatūra

1. http://www.fas.org/irp/doddir/dod/i5215_02.htm


CategoryŽodis