Locked History Actions

Computer system

Žodis angliškai

The Common Object Request Broker Architecture

Santrumpa

CORBA

Žodis Lietuviškai

Dažnų objektų užklausų tarpininkavimo architektūra


Apibrėžimas

The Common Object Request Broker Architecture (CORBA) yra standartas aprašytas Object Management Group (OMG) kuris leidžia programinės įrangos komponentus parašytus keliose programavimo kalbose ir veikiančius keliuose kompiuteriuose darbti kartu, pvz. kelių platformų palaikymas.


Paaiškinimai

COBRA yra mechanizmas programinėje įrangoje skirtas normalizuoti medtodo-kvietimo semantiką tarp taikomųjų programų objektų kurie gyvuoja arba toje pačioje adreso erdvėje (taikomoji programa) arba nutolusio adreso erdvėje (to pačio šeiminimko, arba nutolusio šeimininko tinkle). 1.0 versija buvo išleista 1991 m. spalį. COBRA naudoja sąsajajos apibūdinimo kalbą (interface definition language (IDL)), sąsajų apibūdinimui kurias objektai pateiks išoriniam pasauliui. COBRA tuomet apibūdina žymėjimus nuo IDL iki specifinės kalbos kaip C++ ar Java. Standartiniai žymėjimai egzistuoja kalboms: Ada, C, C++, Lisp, Ruby, Smaltalk, Java, COBOL, PL/l ir Phyton. Taip pat yra nestandartiniai žymėjimai kalboms: Perl, Visual Basic, Erlang ir TCL.

COBRA specifikacija diktuoja, kad būtinai bus ORB per kurį taikomoji programa bendrauja su kitais objektais. Praktikoje, taikomoji programa paleidžia ORB ir kreipiasi į vidinį objektų adapterį kuris prižiūri tokius dalykus kaip nuorodų skaičiavimas, objektų instaliacijos politikas, objekto gyvavimo politikas ir t.t. Objektų adapteris naudojamas sugeneruotų kodų klasių prašymų registravimui. Sugeneruoto kodo kodo klasės yra vartotojo IDL kompiliavimo rezultatas, kuris išverčia aukšto lygio sąsajų apibrėžimus į operacinės sistemos ir specifinės kalbos klasės bazę vartotojo taikomosioms programoms. Šis žingsnis yra būtinas, kad būtų vykdoma COBRA semantika ir būtų užtikrinamas švarus vartotojo procesas sąsajai su COBRA infrastruktūra.


Naudota literatūra

http://en.wikipedia.org/wiki/CORBA


CategoryŽodis