Locked History Actions

Congestion window

Žodis angliškai

Congestion window

Santrumpa

CW

Žodis Lietuviškai

"Susigrūdimo" langas


Apibrėžimas

Congestion window - yra vienas iš faktorių, kuris nustato skaičių baitų, kurie gali būti neapdoroti bet kuriuo metu.


Paaiškinimai

TCP protokole, susigrūdimo langas (Congestion window) yra vienas iš faktorių, kuris nustato skaičių baitų, kurie gali būti neapdoroti bet kuriuo metu. Tai yra priemonė sustabdyti ryšį tarp dviejų mazgų nuo perkrovimo per dideliu srautu. Šio lango dydis yra apskaičiuojamas, vertinant koks susigrūdimas yra tarp dviejų mazgų. Siuntėjas palaiko susigrūdimo langą. Kai ryšys yra sukurtas, susigrūdimo langas yra nustatomas lygus maksimaliam segmento dydžiui (MSS) leidžiamam tam ryšiui. Tolimesnį dydžio kitimą susidūrimo lange nustatome pagal Aditive Increase/Multiplicative Decrease metodą. Tai reiškia, kad, jei visi segmentai yra gauti ir patvirtinimas pasiekia siuntėją laiku, tam tikra konstanta yra pridedama prie lango dydžio. Langas tęsia augimą tiesiškai, kol neįvyksta pertrauka, ar gavėjas pasiekia savo duomenų priėmimo ribą. Jei pertrauka įvyksta, lango dydis yra padalijamas pusiau. Sistemos administratorius gali sureguliuoti maksimalią lango dydžio ribą, ar sureguliuoti konstantą, pridedamą per padidinimą.