Locked History Actions

Content Delivery Provider

Content Delivery Provider

CDP

Įvykdytas turinio pristatymas


CDP (angl. Content Delivery Provider ) - reiškia įvykdytą turinio pristatymą


Pilnai paruoštų serverių suma gali būti veiksmingesnė, nei kad tinklo pagrindas. Tai pasireikštų lygiagrečiu vartotojų skaičiaus padidėjimu. Pavyzdžiui jeigu yra centrinis serveris gali tiekti didesnį greitį nei vartotojas priimti, tai vartotojas gaus tik tiek, kiek maksimaliai jis gali priimti. Todėl yra daromi atskiri serveriai, kad kuo mažesnė našta kristų pagrindiniui sujungimui. Tai be abejonės mažina internetinio turinio pristatymo kainas. CDN priima ir peradresuodamas palengvina centrinį mazgą. CDN tiekia turinį per TCP ir UDP ryšius. TCP pralaidumas yra iki paketo praradimo, tad CDN yra tam, kad vartotojai imtų pralaidumą tokį, kokį jiems leidžia techninės galimybės. Tolimiausiai nuo mazgo nutolę vartotojai didelė tikimybė jog patirs trukdžių yra nedidelė. Padidintas patikimumas leidžia CND operatoriui tiekti HD kokybišką turinį, turintį aukštą kokybę žemomis kainomis ir nedidele tinklo apkrova


== www.wikipedia.org Anglų-lietuvių kalbos žodynas ==