Locked History Actions

Cyclic Redundancy Check

Žodis angliškai

cyclic redundance check

Santrumpa

CRC

Žodis Lietuviškai

perteklinė kontrolinė suma


Apibrėžimas

  • Ciklinė perteklinė kontrolė (CRC) – duomenų bloko automatinė kontrolė naudojant ciklinį perteklinį kodą klaidoms išvengti. Šis metodas naudojamas atmintinėse įrašytiems duomenims tikrinti.


Paaiškinimai

Daugiau klaidų nei su kontroline suma, galima rasti pasinaudojant cikline pertekline kontrole (Cyclic Redundancy Check, CRC). Nors ji gali būti analizuojama matematiškai, CRC mechanizmo paprastumas gali būti pamatytas analizuojant jo realizavimo aparatinę dalį. Aparatinė dalis, kuri naudojama CRC skaičiavimui, naudoja du paprastus komponentus: postūmio registrą (shift register) ir griežtojo ARBA (exclusive OR, XOR) schemą.

Griežtojo ARBA žymėjimas schemose ir jo reikšmių lentelė (teisingumo lentelė). Toks CRC skaičiavimas naudojamas ne tik kompiuterių tinkluose, bet ir magnetiniuose įrenginiuose. Čia taip pat yra tikrinama, ar duomenys teisingai įrašomi ir skaitomi. Kitas įrenginys, naudojamas CRC skaičiavimui, yra postūmio registras. Postūmio registre gali būti tik fiksuotas skaičius bitų (pavyzdžiui 16) ir kuomet vienas įrašomas vienas bitas išeina iš registro. Taip pat įsivaizduojama, kad postūmio registras turi išėjimą, kurio reikšmė yra pačio kairiojo bito reikšmė. Kuomet keičiasi bito reikšmė, keičiasi ir išėjimas. Postūmio registras vykdo dvi operacijas: pradinės reikšmės nustatymas ir postūmis. Pradinės reikšmės nustatymas, tai visų bitų nustatymas į nulinę padėtį. Šiuo atveju ir išėjimas yra nulis. Postūmio operacijos metu visų bitų reikšmės yra perstumiamos per vieną poziciją į kairę. Į pačią dešiniąją poziciją įrašoma įėjimo reikšmė, o pačiojo kairiojo bito reikšmė tampa išėjimo reikšme. Pav. 7 rodoma, kaip bitų reikšmės juda postūmio operacijos metu ir kaip keičiasi išėjimo signalas.

Postūmio registras prieš (a) ir po (b) postūmio operacijos. Postūmio metu kiekvieno bito reikšmė yra perrašoma kairėje esančiam bitui, o pačio kairiojo bito reikšmė tampa išėjimo reikšme. Įėjimo reikšmė yra įrašoma į dešiniąją skiltį tik postūmio operacijos metu. Paveikslėlio dalyje (a) matyti, kad įėjimo reikšmė yra 1, o dešiniosios registro skilties reikšmė 0. Ji pasikeičia tik po postūmio operacijos. Sujungiant šiuos du įrenginius į vieną, gaunamas CRC skaičiavimo įrenginys, kuris gali būti realizuotas ir programiškai.


Naudota literatūra

1. www.vlpk.lt 2. www.google.lt 3. http://en.wikipedia.org


CategoryŽodis