Locked History Actions

Decomposition

Žodis angliškai

Decomposition

Santrumpa

Žodis Lietuviškai

Dekompozicija


Apibrėžimas

Tai tikslus, griežtas kiekvieno modulio funkcijos, bei jų sąveikavimo apibrėžimas.


Paaiškinimai

Tai žinomas kaip daugiamodulinė sąsaja. Kai naudojame šią sąveiką kiekvienas modulis gali susidėti iš "juodųjų dėžių", atribojant juos nuo vidinių mechanizmų ir sutelkiant visą dėmesį į tai, kaip jie sąveikauja tarpusavyje. Logiškai supaprastintinus šią problemą, tampa įmanoma kurti, keisti bei išbandyti kiekvieną modulį atskirai. Taigi kiekvienas modulis gali būti perrašytas nekeičiant kitais moduliais kaip parodyta (1 pav.) Atidžiai pažiūrėkime i A modulį. Su sąlyga , kad kūrėjai palieka daugiamodulines sąsajas be pakeitimų (šiuo atveju bus A-B ir A-C sąsajos) kitų modulių pakeitimai nebus reikalingi.

pav1LB.JPG

1 pav. Dekompozicijos problemų pavyzdys


Naudota literatūra

N. Olifer, V. Olifer – Computer networks. Principles, technologies and protocols for network design. John Wiley & Sons, Ltd. 2006m. , 978 psl.