Locked History Actions

Demultiplexing

Žodis angliškai

Demultiplexing

Santrumpa

Žodis Lietuviškai

Demultipleksavimas


Apibrėžimas

Dviejų ar daugiau signalų, kurie buvo apjungti į vieną signalą, atskyrimui. Tai priešingas procesas multipleksavimui. Signalas išskleidžiamas gavėjo pusėje.


Paaiškinimai

Demultipleksavimo procesas. Demultiplekseris naudoja eile filtru kad atskirti multipleksuotą signalą į atskirus jo komponentus. Tuomet signalai yra pasiunčiamais per demoduliatorių , kuris atskiria juos nuo jų nešlių ir nusiunčia signalus į išvesties linijas.


Naudota literatūra

1. : http://www.timbercon.com/Demultiplexing.html 2. http://www.globalspec.com/reference/10497/121073/Chapter-6-1-3-Multiplexing-and-Demultiplexing-Processes


CategoryŽodis