Locked History Actions

Direct Sequence Spread Spectrum

Žodis angliškai

Direct Sequence Spread Spectrum

Santrumpa

DSSS

Žodis Lietuviškai

Tiesinės sekos spektro sklaidos technologija


Apibrėžimas

DSSS – tai metodas, kurį naudojant visas dažnių diapazonas dalomas į 5 persidengiančius padiapazonius, kur kiekvienu iš jų perduodami duomenys. Kiekvienas duomenų bitas koduojamas komplementarinių kodų seka. Maksimalus pralaidumas gaunamas iki 11 MBit/s.


Paaiškinimai

DSSS technologija buvo sukurta Antrojo Pasaulinio karo metu siekiant nuslėpti siunčiamą informaciją nuo priešų. Pagal šią technologiją, kiekvienas duomenų bitas suskaidomas į daug trumpesnius impulsus – vadinamuosius lustus. Skaidymas vyksta atliekant XOR loginę operaciją tarp duomenų ir tam tikros lustų sekos. Pagal IEEE 802.11b standartą yra naudojama Barkerio 11 lustų seka (11100010010), kuri pasižymi didžiausiu panašumu į triukšmą. Barkerio sekos naudojamos siunčiant duomenis 1 Mbito/s arba 2 Mbitų/s sparta, naudojant didesnę spartą generuojamos 8 lustų CCK sekos. Matematinė šio metodo analizė yra labai sudėtinga.

Kadangi stačiakampio signalo spektro plotis atvirkščiai proporcingas vieno impulso trukmei, atlikus tokį suskaidymą signalo spektras išsiplečia ir sumažėja jo spektrinis energijos tankis.

Be to, pats signalas tampa panašus į mažos galios baltą triukšmą. Toks signalo spektro išskleidimas turi šiuos privalumus: Dėl mažo spektrinio signalo energijos tankio ir panašumo į baltą triukšmą jis netrukdo kitiems tame pačiame dažnyje veikiantiems įrenginiams; Priėmus signalą ir jį dekodavus pašaliniai trukdžiai nuslopinami 11 kartų, tai lemia didelį įrenginio atsparumą trukdžiams.

Tiesinės sekos spektro sklaidos technologija (DSSS) sukuria kiekvienam bitui perteklinį iškrovos pavyzdį. Šis iškrovos pavyzdys vadinamas mikroschemos kodu. Kuo ilgesnė mikroschema, tuo geresnė duomenų perdavimo kokybė. Jei pažeisti vienas ar keli perduodamų dokumentų bitai, statiniai metodai leidžia sugrąžinti pirminius duomenis. Pašalinis vartotojas šias bangos girdės kaip mažo galingumo plačiajuostį triukšmą.


Naudota literatūra

http://en.wikipedia.org/wiki/Direct-sequence_spread_spectrum, http://www.5ci.lt/wlan/WLAN_intro_3.htm