Locked History Actions

Duplex

Dvipusis (Duplex)

Duplex protokolas, skirtingai nuo simplex protokolo, duomenis gali perduoti dvejomis kryptimis. Protokolas skirstomas į dvi dalis dėl skirtingų duomenų perdavimo galimybių:

1. Half-duplex: duomenys gali būti perduodami tik viena kryptimi, tuo pačiu metu.

2. Full-duplex: duomenys perduodami dviem kryptimis vienu metu.

Pusiau dvipusis (Half – duplex)

Half duplex reiškia, kad signalai gali būti siunčiami abejomis kryptimis, bet ne tuo pačiu momentu. Telefono linijoje dažnai būna įmontuoti aido slopintuvai, kurie leidžia duomenų perdavimą tik viena kryptimi, tai paverčia kanalą half-duplex‘iniu. Aido slopintuvus po truputį keičia aido atšaukikliai (echo cancelers), kurie teoriškai yra pilnai dvipusiai (full-duplex) įtaisai.

Kai modemas prijungiamas prie dviejų laidų linijos, signalo išėjimo tariamoji varža negali tiksliai atitikti įėjimo tariamosios varžos, dalis linija perduoto signalo (dažnai labai iškraipyto) atspindima. Todėl pusiau dvipusiai imtuvai yra išjungiami (gauti duomenys ignoruojami) kai lokalus siųstuvas įjungtas. Pusiau dvipusiai modemai gali veikti pilnai dvipusėse linijose.

Daugelis tinklų yra priskirti duomenų tiekimą kabeliu ir todėl turi tik vienpusį duomenų perdavimą. Dėl to bus reikalinga modernizuoti (pavyzdžiui, simpleksinio tinklo stiprintuvo pakeitimas į dupleksinio ryšio stiprintuvą). "Privatus judrusis radijo ryšys (PMR)" – tai sausumos judriojo ryšio paslauga uždaroms vartotojų grupėms, naudojanti vienpusį, pusiau dvipusį arba dvipusį galinių įrenginių režimą.

Tai geresnis už simplex sprendimas. Po paketo perdavimo į tinklinį lygį, gaviklis išsiunčia siuntikliui trumpą kadrą, kuris yra leidimas siųsti sekantį duomenų kadrą. Tokie protokolai vadinami “sustok ir lauk”. Čia duomenų perdavimas vienkryptis, tačiau kadrai keliauja į abi puses. Reikalingas nevienalaikis dvikryptis kanalas (half-duplex). Vienkryptis protokolas kanalui su triukšmais. Kadrai gali būti pažeisti arba visiškai prarasti. Pažeisti kadrai atpažįstami, suskaičiuojant kontrolinę sumą. Siuntiklis kažkiek laiko laukia ir išsiunčia kadrą dar kartą. Kartojama tol, kol kadras nueina nepažeistas. Šio protokolo trūkumas - kadro dublikato perdavimas į tinklinį lygį, jeigu patvirtinantysis kadras dingsta.

Neapribotas vienkryptis (Simplex)

Neapribotas vienkryptis (simplex) protokolas. Pats paprasčiausias protokolas. Duomenys siunčiami tik viena kryptimi. Siuntiklio ir gaviklio tinkliniai lygiai visada pasiruošę darbui. Apdorojimo laikas ignoruojamas. Buferio dydis neribotas. Ryšio kanale kadrai nedingsta. Naudojamos dvi procedūros. Viena siuntiklyje, kita gaviklyje. Siuntiklis yra begaliniame cikle ir perduoda duomenis į liniją maksimaliu greičiu. Cikle tik trys veiksmai: paimti paketą iš tinklinio lygio, sukonstruoti kadrą, išsiųsti kadrą. Gaviklis toks pat paprastas. Atėjus kadrui, jis paimamas iš fizinio lygio, panaikinamos kadro pradžios ir galo žymės, antraštė, ir duomenų paketas perduodamas į tinklinį lygį. Laukiama sekančio kadro. Vienalaikio vienakrypčio ryšio sistemos ryšio sistema, kurioje Žinutė gali būti siunčiama tik viena kryptimi.

Pavyzdys – radijas, TV transliacija.

Vartotojas - siųstuvas - imtuvas – Vartotojas


CategoryŽodis