Locked History Actions

Ethernet

Žodis angliškai

Ethernet

Santrumpa

Žodis Lietuviškai

Ethernet


Apibrėžimas

Ethernet - vietinių kompiuterinių tinklų technologijos tipas, naudojantis CSMA/CD prieigos metodą.


Paaiškinimai

Ethernet standartas aprašo vietinius tinklus, naudojančius CSMA/CD technologiją (Carrier Sense Multiple Access/Collision Detection - Daugkartinės kreipties nešančiojo signalo aptikimas/Susidūrimų (kolizijų) aptikimas). Pagrindinė šios technologijos idėja: kai stotis nori siųsti duomenis, ji “klauso” kabelį, ar tuo metu kokia nors kita stotis nesiunčia duomenų. Jei kabelis užimtas, stotis laukia, kol jis atsilaisvins. Jei kabelis laisvas, stotis perduoda savo duomenis. Kai stotys tuo pačiu metu pradeda perdavinėti duomenis į laisvą kabelį, įvyksta kolizija, stotys turi nutraukti perdavimą ir po atsitiktinio laiko intervalo gali bandyti siųsti vėl.


Naudota literatūra

http://www.mokslai.lt/referatai/referatas/1534.html


CategoryŽodis