Locked History Actions

Evaluation Assurance Level

Žodis angliškai

Exposure Factor

Santrumpa

EF

Žodis Lietuviškai

Poveikio(pažeidžiamumo) faktorius


Apibrėžimas

Pažeidžiamumo faktorius - parodo nuostolius procentais, suprantama, konkrečiam turtui pažeidžiamumo atvejai yra specifiniai(skirtingi).


Paaiškinimai

Pažeidžiamumo faktorius parodo nuostolius procentais, suprantama, konkrečiam turtui pažeidžiamumo atvejai yra specifiniai(skirtingi). Šiai vertei būtina apskaičiuoti tikėtiną vienetinį nuostolį(Single Loss Expectancy), kuris savo ruožtu yra būtinas, norint apskaičiuotų tikėtiną metinį nuostolį(Annualized Loss Expectancy). EF gali būti mažu procentiniu dydžiu, tokiu kaip kažkokios aparatinės įrangos praradimo padariniu, arba labai didelis procentinis dydis, toks kaip katastrofiškas visų kompiuterio resursų praradimas.


Naudota literatūra

1. „The CISSP Prep Guide“


CategoryŽodis CategoryŽodis