Locked History Actions

Extranet

Žodis angliškai

Extranet

Žodis Lietuviškai

Ekstranetas


Apibrėžimas

Extranet VPN skirtas tiems tinklams, prie kurių prisijungia vartotojai „iš šalies“, kuriais pasitikėjimo lygis daug žemesnis, negu savo darbuotojais. Extranet VPN leidžia skirtingoms kompanijoms susisiekti tarpusavyje ir praplečia elektroninės komercijos galimybes.


Paaiškinimai

Tokių sistemų pasaulyje taip pat sparčiai daugėja, ypač tarp įmonių, kurių tiekimas ar produkcija sujungti į ištįsą grandinę. Šiose įmonėse planuoti ir prognozuoti gali būti patenkintas tik naudojantis dviejų ar daugiau įmonių, kurios priklauso kokiam nors susivienijimui, skelbiama informacija. Viena iš svarbiausių priežasčių kodėl virtualūs tinklai Extranet tokie populiarūs, tai galimybė jų dėka sudarinėti saugius sandorius Internetu. Prieiga prie resursų Extranet tinkle turi tik autorizuoti vartotojai ir/arba vartotojai su tam tikrais ip - adresais. Prieiga prie sistemos teikia sistemos administratorius.

Gali būti du Extranet apibrėžimai:

  1. Extranet – tai išplėsta Intranet versija, kurioje dalis resursų prieinami iš išorinių tinklų naudojant autorizacijos mechanizmą.
  2. Extranet – tai išplėsta Intranet versija, kuri naudoja tuneliniu kanalus Internete korporatyviniai informacijai perduoti ir korporatyvinių aplikacijų veikimo užtikrinimui.

Pirmuoju atveju, jeigu Internete prieinami tik nekonfidencialūs resursai korporatyvinio Intranet tinklo, tai vertė jos nedidelė, bet jeigu prieinami konfidencialūs resursai, tai jie paveikiami tų pačių grėsmių, kaip ir tinkle Internet.

Antruoju atveju panaudojimas kanalų „tuneliavimas“ (jų šifravimas), garantuoja apsaugą nuo nesankcionuotos prieigos iš paprastų Internet vartotojų, jei net negalės pamatyti jūsų resurso. Korporatyvinis Extranet taikymas, tai uždari korporatyviniai portalai. Extranete yra galimybė naudoti ir kitu Interneto servisų: el – pašto, FTP, ir t.t

extranet.jpg

1 pav. VPN ir Extranet jungiantys du intranet tinklus


Naudota literatūra

Запечников С.В., Милославская Н.Г., Толстой А.И. - Основы построения виртуальных частных сетей. Учебное пособие, 2003