Locked History Actions

File

Žodis angliškai

Federal Information Processing Standarts

Žodis Lietuviškai

Federalinės informacijos naudojimo standartai

Santrumpa

FIPS


Apibrėžimas

Federal Information Processing Standarts (FIPS)-Federalinės informacijos naudojimo standartai. Jungtinių Amerikos Valstijų federalinė vyriausybė viešai paskelbė standartus, kurie buvo skirti naudoti visoms nekarinėms vyriausybės agentūroms ir vyriasuybės rangovams. Daug FIPS standartų yra modifikuotų versijų , o visuomenėje plačiai vartojamos yra šios (ANSI,IEEE,ISO ir kita). FIPS šalies ir regiono kodai (10-4) FIPS vietiniai kodai (55-3) FIPS apskrities kodai (6-4) FIPS valstybės kodai (5-2)


Paaiškinimai

Remiantis Informacinių technologijų valdymo reformos įstatymu. NIST (Nacionalinis technologijų ir standartų institutas)-federalinių kompiuterių sistemose patvirtina prekybos sektoriaus patvirtintus standartus ir gaires. Šie standartai ir rekomendacijos yra išduoti, kaip NIST standartai ir yra skirti vyriausybės mastu.

NITS pletoja FIPS kai jei yra patvirtinami pagal federalinės vyriausybės reikalavimus. Kai kuriuos FIPS orginalius standartus sukūrė JAV vyriausybė. Pvz. Duomenų kodavimas (šalies kodas), šifravimo standartą (FIPS – 46-3) bei pažengusį šifravimo standartą (FIPS - 197). NOAA savo ruožtu pradėjo transliuoti koduotus signalus pavadintus FIPS, kodus, kurie transliuojami oru su standartais nuo vietinių stočių. Šie kodai yra nustatyti nuo nepaprasto ekstremalaus atvejo tipo ir konkrečios geografinės vietos, kurioje vyktų transliavimas. FIPS Home žiniatinklyje yra skelbiami standartų pakeitimai ir pataisymai. FISMA (Federalinės informacijos saugumo valdymo įstatymas), nuo 2002m. Buvo atsisakyta privalomų FIPS. FIPS netaikomos nacionalinio saugumo sistemos. Papuliariausi standartai yra pateikiami tame pačiame FIPS Home žiniatinklyje,jie pateikiami pagal Standarto kodą, datą kada buvo paskelbti ir aprašomi, kad perskaičius būtų aišku koks tai ir kam standartas yra skirtas. http://www.itl.nist.gov/fipspubs/withdraw.htm pateikiamas standartų sąrašas, kuriame parašyti jau nebenaudojami standartai.


Naudota literatūra

1. http://itl.nist.gov/fipspubs/ 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Federal_Information_Processing_Standard 3. http://www.itl.nist.gov/fipspubs/withdraw.htm


CategoryŽodis