Locked History Actions

File Transfer Access and Management

Žodis angliškai

File Transfer Access and Management

Santrumpa

FTAM

Žodis Lietuviškai

Failų perdavimas, prieiga ir valdymas


Apibrėžimas

FTAM siekė į vieną protokolą apjungti failų perdavimą (konceptualiai panašų į internetinį FTP) su nuotoliniu priėjimu prie viešų failų (panašiai kaip NFS, Network File System).


Paaiškinimai

FTAM sistemose prisijungimo informacija apie vartotoją ir sesiją yra laikoma serveryje, kol sesija nesibaigė. Failai yra perduodami tarp sistemų pirmiausiai sudarant prisijungimo sesiją. Kai tik sesiją yra sudaryta, failų perdavimas gali būti pradėtas. FTAM naudoja virtualios duomenų saugyklos koncepciją, kuri parodo bendrą failų vaizdą. FTAM sistema paslepia skirtumus tarp skirtingų vartotojų sistemų.FTAM turi savybių panašių į reliacines duomenų bazes.

FTAM turi šias tarnybų klases:

  • Perdavimo tarnybos klasė įgalina apsikeitimą failais ar jų dalimis. Tai yra paprasčiausi failų perdavimo uždaviniai, leidžiantys greitai atlikti paprastas operacijas;
  • Priėjimo tarnybos klasė leidžia inicijuotai sistemai atlikti kelias operacijas su failais;
  • Valdymo tarnybos klasė leidžia vartotojui kontroliuoti virtualią duomenų saugyklą, norint sukurti arba šalinti failus, skaityti arba redaguoti atributus ir t.t.;
  • Perdavimo ir valdymo tarnybos klasė vienija perdavimo tarnybos galimybes su ribotais failų valdymo funkciniai vienetais, siekiant palaikyti katalogų navigaciją ir paprastas funkcijas.

FTAM netapo visuotinai pritaikytas internete, o apibrėžiant internetinio masto failų perdavimo protokolą, jo modeliais buvo pasirinkti serverio pranešimų blokas, NFS arba Andrew failų sistema.


Naudota literatūra

http://en.wikipedia.org/wiki/FTAM

http://www.javvin.com/protocolISOFTAM.html

http://www.linktionary.com/f/ftam.html