Locked History Actions

File Transfer Protocol

File Transfer Protocol

FTP

Failų persiuntimo protokolas


Apibrėžimas

Failų perdavimo protokolas. FTP – tai failų perdavimo standartas, kuriam reikalinga speciali programinė įranga vadinama FTP klientu.


Paaiškinimai

FTP veikia klientas – serveris principu t.y. Klientas siunčia tam tikras užklausas, o serveris jas interpretuoja ir atlieka, kas paprašyta, viskas vyksta naudojant TCP/IP ryšio protokolą. Failų perdavimą iš vienos sistemos į kitą realizuoja dvi programos, naudojančios FTP protokolą: programa - serveris, kuri veikia nutolusioje sistemoje, ir programa - klientas, kuri aptarnauja žmogų, norintį atsisiusti/patalpinti bylas nutolusioje sistemoje. FTP protokolas veikia dažniausiai per 20-21 prievadus („portus“). Pirmasis naudojamas duomenų siuntimui, o antrasis – komandų perdavimui į serverį. Naudojantis šiuo protokolu galima apsikeisti bet kokio tipo failais be papildomo apdorojimo, todėl šis protokolas ir yra toks populiarus.
Dažnai būna taip, kad nutolusio kompiuterio ir žmogaus kompiuterio sistemos yra skirtingos ir naudoja skirtingus formatus įvairių tipų byloms saugoti. Todėl FTP seanso metu reikia spręsti, kaip transformuoti (išversti) bylas, kad jos būtų teisingai suprantamos kompiuteriui, gavusiam jas. Todėl buvo išskirti du pagrindiniai bylų perdavimo FTP protokolu tipai. Pagrindiniai yra ASCII ir binary (dvejetainis) tipai. Pimasis skirtas byloms, kurias didžia dalimi sudaro tekstas. Perduodant tokias bylas stengiamasi, kad kiekvienas perduodamas bylos simbolis turėtų tą pačią reikšmę kaip ir pradinėje sistemoje. Todėl papildomai persiunčiant yra atliekamas bylos turinio transformavimas, nes skirtingose sistemose tų pačių simbolių vaizdavimas skiriasi. Tokiu režimu yra perduodami ir visi FTP - serverio pranešimai. Antrasis tipas yra skirtas vykdomoms arba byloms su specialia valdymo informacija. Perduodant bylas dvejetainiu formatu byla yra tiksliai "nukopijuojama" nekeičiant jos. Tokiu būdu nėra iškreipiama informacija, perduodama specialiais simboliais. Trumpa lentelė, apie tai, kokias bylas kokiu režimu patartina perdavinėti:

 • Bylos tipas

  Perdavimo režimas

  Tekstinė byla

  ASCII

  Elektroninė lentelė

  Dažniausiai dvejetainis

  Duomenų bazės

  Dažniausiai dvejetainis, bet gali būti ir ASCII

  Tekstiniu procesorių bylos

  Dažniausiai dvejetainis, bet gali būti ir ASCII

  Suspausta byla

  Dvejetainis

  uuencode ar BinHex bylos

  ASCII

  Vykdomosios bylos

  Dvejetainis

  PostScript bylos spausdintuvams

  ASCII

  HTML formato bylos

  ASCII

  Grafinių vaizdų bylos

  Dvejetainis

Pagrindinės FTP komandos:

bye

užbaigti ftp sesiją

cd

pakeisti dabartinę direktoriją serveryje

cdup

pakeisti dabartinę direktoriją serveryje pereinant į tėvinę

chmod

pakeisti serveryje esančio failo teises

close

užbaigti ftp sesiją

delete

ištrinti failą serveryje

dir

rodyti esamosios serverio direktorijos turinį

disconnect

užbaigti ftp sesiją

get

inicijuoti failo siuntimą iš serverio

help

rodyti pagalbą

lcd

pakeisti dabartinę direktoriją kliente

ls

rodyti esamosios serverio direktorijos turinį

mdelete

ištrinti keletą failų serveryje

mget

inicijuoti kelių failų siuntimą iš serverio

mkdir

sukurti direktoriją serveryje

mode

pakeisti failų siuntimo režimą

mput

siųsti į serverį keletą failų

open

inicijuoti jungimasi prie serverio

put

siųsti į serverį failą

pwd

rodyti serverio dabartinę directoriją

quit

užbaigti ftp sesiją

recv

inicijuoti failo siuntimą iš serverio

rename

pervadinti failą serveryje

restart

pakartoti failo siuntimą nuo tam tikros vietos

rmdir

ištrinti direktoriją serveryje

send

siųsti vieną failą

user

inicijuoti prisijungimą prie serverio

Kam reikalingas FTP:

 1. Padėti sureguliuoti bylų ( programų arba/ir duomenų) paskirstymą.
 2. Suteikti galimybę tiesiogiai ar netiesiogai naudotis sistemos resursais.
 3. Apriboti vartotojo iš kitos sistemos navigaciją nutolusioje sistemoje.
 4. Efektyviai ir patikimai perduoti duomenis iš vienos sistemos į kitą.

FTP trūkumai:

 1. Slaptažodžiai ir failai siunčiami atviru tekstu, todėl galimas informacijos perėmimas.
 2. Naudojama daug TCP/IP prisijungimų, todėl ugniasienių (Firewall) programinė įranga turi specialiai apdoroti šiuos prisijungimus.


Naudota literatūra