Locked History Actions

Global/Regular Expression Print

Žodis angliškai

Global / Regular Expression Print

Santrumpa

GREP

Žodis Lietuviškai

Globalių - reguliarių išraiškų spausdinimas.


Apibrėžimas

GREP yra Unix sistemos komandinės eilutės teksto paieškos įrankis. Pavadinimas kilo nuo ed redaktoriaus komandos g/re/p (angl. global / regular expression / print). GREP komanda ieško failų arba standartinės įvesties eilučių, atitinkančių duotą išraišką, ir atvaizduoją per programos numatytąją išvestį.


Paaiškinimai

Dažniausiai komandos grep naudojamos vėliavėlės yra šios:

 • -i nepaisyti didžiųjų ir mažųjų raidžių skirtumo;
 • -v išvesti į ekraną tik tas eilutes, kuriose nėra ieškomo teksto;
 • -c išvesti į ekraną tik sutampančių eilučių skaičių;
 • -n išvesti į ekraną eilutės numerį ir su ieškomu tekstu sutampančią eilutę;
 • -w išvesti į ekraną eilutes, kuriose yra pilnas sutampantis žodis;
 • -E ieškoti sudėtingų teksto išraiškų (Extended).

Ieškomas tekstas gali būti aprašomas įvairiai. Ieškomos išraiškos gali būti ir labai sudėtingos, ir visai paprastos. Dažniausiai naudojamos tokios ieškomo teksto išraiškos:

 • abc ieško teksto, kur frazė “abc” pasikartoja bet kurioje vietoje;

 • ^abc ieško eilučių, kurios prasideda “abc”;

 • abc$ ieško eilučių, kurios baigiasi “abc”;

 • a..c ieško eilučių, kuriose “a” ir “c” yra atskirtos bet kokiais dviem simboliais (taškai atitinka simbolių skaičių);

 • a.*c ieško eilučių, kuriose “a” ir “c” yra atskirtos bet kokiu simbolių skaičiumi (taškas-žvaigždutė reiškia nulį ir daugiau simbolių).


Pavyzdžiai

Tarkime, turime tokią tekstinę bylą poema.txt:

Mary had a little lamb
Mary fried a lot of spam
Jack ate a Spam sandwich
Jill had a lamb spamwich

---

Rasti visas eilutes, kuriose yra žodis spam (atsižvelgiant į didžiąsias ir mažąsias raides):

grep ’spam’ poema.txt

Gausime:

Mary fried a lot of spam
Jill had a lamb spamwich

---

Rasti visas eilutes, kuriose yra žodis spam (neatsižvelgiant į didžiąsias ir mažąsias raides):

grep -i ’spam’ poema.txt

Gausime:

Mary fried a lot of spam
Jack ate a Spam sandwich
Jill had a lamb spamwich

---

Rasti visas eilutes, kuriose yra pilnas žodis spam:

grep -w ’spam’ poema.txt

Gausime:

Mary fried a lot of spam

---

Rasti eilučių skaičių, kuriose yra žodis spam (neatsižvelgiant į didžiąsias ir mažąsias raides):

grep -ic ’spam’ poema.txt

Gausime:

3

---

Rasti visas eilutes, kuriose nėra žodžio spam (neatsižvelgiant į didžiąsias ir mažąsias raides):

grep -i -v ’spam’ poema.txt

Gausime:

Mary had a little lamb

---

Rasti visas eilutes, kurios prasideda žodžiu Mary:

grep ’^Mary’ poema.txt

Gausime:

Mary had a little lamb
Mary fried a lot of spam

---

Rasti visas eilutes, kurios baigiasi ich:

grep ’ich$’ poema.txt

Gausime:

Jack ate a Spam sandwich
Jill had a lamb spamwich

---

Rasti visas eilutes, kuriose yra had ir lamb, o tarp jų bet koks kiekis simbolių:

grep ’had.*lamb’ poema.txt

Gausime:

Mary had a little lamb
Jill had a lamb spamwich

---

Rasti visas eilutes, kuriose yra žodžiai Jack arba Jill, arba abu kartu:

grep -E ’Jack|Jill’ poema.txt

Gausime:

Jack ate a Spam sandwich
Jill had a lamb spamwich

---

Išvesti į ekraną visas eilutes ir jų numerius, kuriose yra žodžiai spam arba lamb, arba abu kartu:

grep -E -n ’spam|lamb’ poema.txt

Gausime:

1:Mary had a little lamb
2:Mary fried a lot of spam
4:Jill had a lamb spamwich

---

Išvesti į ekraną visų bylų pavadinimus, kuriose yra žodis spam:

grep -l ’spam’ *.*

Gausime:

poema.txt

---

Detalesnis kitų grep komandos funkcijų aprašymas pateiktas Linux dokumentacijoje. Ją galima pasiekti terminale surinkus:

man grep


Naudota literatūra

 1. http://www.opengroup.org/onlinepubs/9699919799/utilities/grep.html

 2. http://en.wikipedia.org/wiki/Grep

 3. http://www.linfo.org/grep.html

 4. http://www.gnu.org/software/grep/doc/grep_13.html#SEC13

 5. http://www.shell-fu.org/lister.php?tag=grep