Locked History Actions

Global Area Network

Žodis angliškai

Global Area Network

Santrumpa

GAN

Žodis Lietuviškai

pasaulinis (globalusis) kompiuterių tinklas


Apibrėžimas

GAN - tai pasaulinis (globalusis) tinklas jungiantis kontinentus.


Paaiškinimai

Peraugę miestų ribas ir valstybių sienas bei kontinentus, didieji tinklai tampa pasauliniais arba globaliaisiais kompiuterių tinklais (GAN, Global Area Network). Literatūroje WAN ir GAN sąvokos dažnai vartojamos kaip sinonimai.

Globalūs kompiuterių tinklai gali žymiai išplėsti informacinės sistemos pasiekimo galimybes. Globalus kompiuterių tinklas - tai plačios aprėpties tinklas, išsiplėtojęs visame pasaulyje ir naudojantis įvairiausias ryšio priemones, tokias kaip tolimo ryšio telefono linijos, palydovi¬niai kanalai, povandeniniai optiniai kabeliai, t.t.

Globalių kompiuterių tinklų pavyzdžiai yra Internet, SprintNet (GlobalOne), Bitnet kompiuterių tinklai. Visi šie tinklai skiriasi savo organizavimo principais ir naudojamų protokolų (ben¬dravimo taisyklių) rinkiniais. Globalus tinklas taip pat yra puiki ryšio tarp įvairiuose miestuose išsibarsčiusių įmonės filialų priemonė.


Naudota literatūra

1. www.google.lt