Locked History Actions

Header

Header

Antraštė


Apibrėžimas

Viena iš sudedamųjų duomenų paketo dalių.


Paaiškinimai

siunčiamo paketo antraštėje identifikuojama siuntėjo adresu, gavėjo adresu ir protokolo laukų parametrais. Perduodant duomenis TCP protokolu, suformuojamas TCP segmentas (toliau vadinamas TCP paketu), kuris susideda iš antraštės ir duomenų. Antraštėje yra numatytas 6 bitų ilgio laukas (13-asis baitas) tokiems požymiams nurodyti: SYN – skirtas ryšiui užmegzti; FIN – parodo, kad siuntėjas baigė siųsti duomenis; RST – skirtas skubiam ryšio nutraukimui; URG – nurodo perduodamų duomenų pirmumą; ACK – patvirtina duomenų gavimą; PSH – prašymas gavėjui perduoti duomenis aukštesniam lygmeniui nesulaukus buferio užsipildymo.

Naudota literatūra