Locked History Actions

High Frequency Radio Frequency

Žodis angliškai:

High Energy Radio Frequency Attack

Santrumpa:

HERF Attack

Žodis lietuviškai:

Didelės energijos radijo dažnių ataka

Apibrėžimas:

HERF attack – angl. High Energy Radio Frequency attack – Didelės energijos radijo dažnių ataka – aktyvaus piratavimo būdas pasitelkiant didelės energijos radijo dažnius, nukreiptus į piratavimo taikinį. Pašaliniais signalais siekiama išsiaiškinti taikinio atsparumą elektromagnetiniams trikdžiams, sutrikdyti skaitmeninės, komunikacinės ar navigacinės įrangos darbą. Dideli aukštos energijos virpesių srautai gali ne tik sutrikdyti įrenginių darbą, tačiau ir pažeisti elektrines grandines, dėl to toks piratavimo būdas daugiau naudojamas procesams trikdyti, o ne informacijai išgauti.

Kitas aktyvaus piratavimo elektromagnetiniais trikdžiais būdas yra statinės iškrovos naudojimas siekiant sugadinti arba išvesti įrenginį iš stabilaus darbo. Perduodant statinio krūvio iškrovą į taikinio periferinius įrenginius pvz. klaviatūrą, siekiama įvesti įrenginį į nestandartinę darbo būseną – supainioti programinį kodą pakeičiant programų skaitiklį, adresų registro duomenis ar kitą informaciją – ir taip išgauti reikiamą informaciją. Tačiau jeigu statinės iškrovos perteikimas į taikinį negali būti pilnai kontroliuojamas, rezultatai gali būti per daug nenuspėjami, kad būtų naudingi.

Naudota literatūra:

Morgan D. A Handbook for EMC Testing And Measurement. 2007. London: Lightning Source UK Ltd. 290 p.

http://en.wikipedia.org/wiki/Electromagnetic_compatibility