Locked History Actions

High-Level Data Link Control

Žodis angliškai

High-Level Data Link Control

Žodis Lietuviškai

Aukšto lygio duomenų susijungimo valdymas


Apibrėžimas

HDLC yra vienas iš Point to Point susijungimo protokolų, naudojamas sujungti du kompiuterius esančius skirtingose vietose. Sujungimas atliekamas 2 OSI lygmenyje.

Paaiškinimai

HDLC atlieka pirminį sujungimą tarp dviejų taškų su minimaliais susijungimo nustatymais.Kiekvienas maršrutizatorius (iš)inkapsuliuoja protokolines datagramas.

HDLC1.JPG

HDLC struktūra

Būvio būsenos :

 • Pirminė
 • Antrinė
 • Sujungta

Duomenų persiuntimo būdai :

 • Normalaus atsako (NRM)
 • Asinchroninio normalaus atsako (ARM)
 • Asinchroninio subalansuoto atsako (ABM)

Duomenų srauto struktūros:

 • Begalinė (Unnumbered
 • Informacinis (Information)
 • Priežiūros (Supervisory)

Būvio būsenos

-Pirminė:

 • Gali visiškai kontroliuoti visų duomenų ryšio operacijas, kai gauna atsaką iš antros stoties.
 • Turi galimybę užlaikyti atskiras sesiją tarp skirtingų stočių.
 • Atsako už duomenų srautą sudarytame ryšyje, taip pat atsako už klaidas įvykusias siunčiant duomenis.

-Antrinė:

 • Tegali siųsti atsakus vienai pirminei stočiai.
 • Antrinės stotys komunikuoja tarpusavyje per pirminę stotį.
 • Neturi galimybės kontroliuoti ar kitaip paveikti sudaryto ryšio.

-Sujungta:

 • Gali priimti ir siusti komandas tarpusavyje tiesiogiai, nereikia patvirtinimų vienai iš kitos.
 • Kiekviena stotis kontroliuoja pati save.

HDLC2.JPG

Duomenų persiuntimo būdai

-Normalaus atsako (Normal Response Mode) (NRM)

 • Kai antriniai stočiai reikia leidimo iš pirminės stoties prieš pradedant siųsti duomenis.

-Asinchroninio atsako (Asynchronous Response Mode) (ARM)

 • Kai antrinė stotis gali siųsti duomenis be pirminės stoties leidimo.

-Asinchroninis subalansuotas (Asynchronous Balanced Mode) (ABM)

 • Kai viena stotis gali siųsti duomenis be kitos stoties patvirtinimo.

Duomenų srauto struktūros

Informacinis :

 • -Naudojamas duomenų persiuntimui tarp stočių.

Priežiūros:

 • -Naudojamas atpažinti duomenų paketui, esant reikalui gali paprašyti pakartotinio persiuntimo.

Begalinė:

 • -Naudojama susijungimo inicijavimui arba susijungimo nutraukimui.

HDLC3.JPG

Naudota literatūra

http://vkalra.tripod.com/hdlc.html

http://www.pulsewan.com/data101/hdlc_basics.htm

http://www.rhyshaden.com/hdlc.htm