Locked History Actions

Host

Žodis angliškai

echo jonas

Žodis Lietuviškai

teksto eilutės išvedimo komanda


Apibrėžimas

Linux/Unix OS sisteminė komanda, kuri išveda teksto eilutę į ekraną ar failą, aplinkos kintamųjų parodymas.

Paaiškinimai

Sintaksė: echo [tekstas] ... [sąlyga];

[tekstas] - išvedamas tekstas;

[sąlyga] - žemiau išvardintos galimos sąlygos:

-n - neišvesti teksto naujos eilutės; -e - įjungti įžambaus brūkšnio interpretaciją; -E - išjungti įžambaus brūkšnio interpretaciją;

Norint išvesti pasirinktą tekstą į failą reikia naudoti ">" simbolį. Pirmiausia toks komandas užrašymas išvalo nurodytąjį failą, o po to įveda pasirinktą tekstą. pvz.:

echo tekstas > txt.txt

Norint, kad failas nebūtų išvalomas būtina naudoti ">>" simbolį. Pvz.:

echo tekstas >> txt.txt

Norint, kad būtų suskaičiuoti ir išvesti duomenys į ekraną apie direktorijos, kurioje esame, failų ir katalogų kiekį, turime surinkti tokią komandą:

echo * | wc

Naudota literatūra

http://www.computerhope.com/unix/uecho.htm

http://lowfatlinux.com/linux-echo-command.html

http://linux.die.net/man/1/echo


CategoryŽodis