Locked History Actions

Hub

Žodis angliškai

Hub

Santrumpa

Žodis Lietuviškai

Koncentratorius (šakotuvas)


Apibrėžimas

Tai pats paprasčiausias centalizuoto jungimo tinklo įrenginys, kuris suteikia ryšį tarp jungčių, leidžiančių prijungtiems kompiuteriams bendrauti tarpusavyje.


Paaiškinimai

Paprastai koncentratoriai (Hubs) turi nuo 4 iki 32 jungčių, leidžiančių visapusiškai vienas su kitu bendrauti nuo 2 iki 32 tinklo įrenginių. Jo pagalba galima išplėsti tinklą bei sustiprinti tinklo kabeliu perduodamą signalą. Koncentratorius (Hub) dažniausiai naudojamas žvaigždės tipo topologiją naudojančiame tinkle. Kiekvienas kompiuteris prie koncentratoriaus jungiamas atskiru kabeliu, o iš bet kurios jungties perduotas signalas sustiprinamas ir siunčiamas kitiems. Ethernet tinkluose kabeliams prijungti dažniausiai naudojamos šios jungtys: vytajai porai RJ–45, optiniam kabeliui ST . Koncentratoriai su skirtingų tipų jungtimis skirtingiems kabeliams prijungti, vadinami hibridiniais koncentratoriais (Hybrid Hub). Token Ring tinkluose koncentratoriaus įrenginys yra vadinamas bendrosios prieigos moduliu MAU (Multistation Access Unit). Koncentratoriaus (Hub) panaudojimas turi daug privalumų: • Nutrūkus kabeliui tarp koncentratoriaus ir kurio nors tinkle esančio kompiuterio, tinklas visvien gali toliau funkcionuoti; • Nesunku keisti tinklo konfigūraciją arba plėsti tinklą, prie laisvos koncentratoriaus jungties prijungiant naują kompiuterį ar kitą tinklo įrenginį; • Galima kontroliuoti tinklo apkrovimą (Traffic). Daugelis aktyvių (Active) koncentratorių turi diagnostikos funkcijas


Naudota literatūra

1. http://en.wikipedia.org 2. http://ik.ku.lt/lessons/konspekt/tinklai/split_conspectus.htm


CategoryŽodis