Locked History Actions

IP Performance Metrics

Žodis angliškai

IP Performance Metrics

Santrumpa

IPPM

Žodis Lietuviškai

IP Atlikimo Metrika


Apibrėžimas

IPPM (angl. IP Performance Metrics) - reiškia IP Atlikimo Metrika.


Paaiškinimai

Tinklų standartus kuriančioje organizacijoje IETF įsteigta speciali darbo grupė IPPM (IP Performance Metrics) . Ji ruošia rekomendacijas duomenų perdavimo kokybės, efektyvumo ir patikimumo matavimams. Rekomendacijose nustatomi reikalavimai matavimų metodikai ir procedūroms. Siekiama, kad matavimų rezultatai, gauti naudojant skirtingas sistemas, būtų vienodai interpretuojami ir tarpusavyje palyginami. IPPM rekomendacijos apima šiuos tinklo kokybės parametrus: • One Way Delay (OWD) – vienos krypties vėlinimas; • Packet Loss (LOSS) – vienos krypties paketų praradimas; • Round Trip Time (RTT) – pilnas paketo kelionės laikas; • IP Delay Variation (IPDV) – paketų vėlinimo sklaida, išvestinis OWD rezultatas.