Locked History Actions

IP helper addressing

Žodis angliškai:

IP helper addressing

Santrumpa:

IP helper addressing

Žodis lietuviškai:

IP pagalbinės adresacijos realizacija

Apibrėžimas:

IP pagalbinė adresacija yra statinės adresacijos forma, kuri persiunčia tinklo srautą iš kliento kompiuterio viename potinklyje į serverį, esantį kitame potinklyje. Dažniausiai IP pagalbinė adresacija naudojama verslo aplinkoje kaip būdas sutaupyti pinigų nenaudojant atskirų serverių kiekvienam potinkliui.

Tam, kad sukonfiguruoti pagalbinę adresaciją būtina nustatyti ip pagalbinės - adresacijos komandas kiekvieno maršrutizatoriaus sąsajai, kuri priima duomenų paketus, kurie turi būti persiųsti. A ir B maršrutizatoriams IP pagalbinė adresaciją gali būti sukonfiguruota taip, kad duomenys būtų siunčiami iš TIC serverio į prekybos tinklą. IP pagalbinė adresaciją nėra pats optimaliausias sprendimas šiai tinklo topologijai, nes kiekvienas maršrutizatorius priima nereikalingą paketų srautą iš kito maršrutizatoriaus.

Šiuo atveju maršrutizatorius A priima kiekvieną paketą išsiųsta iš maršrutizatoriaus B tris kartus, po kartą kiekvienam segmentui. Taip pat maršrutizatorius B priima kiekvieną paketą išsiųsta iš maršrutizatoriaus A tris kartus, po kartą kiekvienam segmentui. Kai paketai priimti kiekvienas maršrutizatorius turi išanalizuoti paketus ir nuspresti kurie paketai neturi būti persiųsti. Kai prie tinklo prijungiama daugiau segmentų maršrutizatoriai yra perkraunami nereikalingu duomenų srautu, kuris turi išanalizuotas ir atmestas.

Kai tokiai topologijai naudojama pagalbinė IP adresacija, tada nedaugiau kaip vienas maršrutizatorius gali būti sukonfiguruotas persiųsti UDP peketus (datagramas), nebent duomenų srautą priimančios programos gali susitvarkyti su dubliuotais duomenų paketais. Taip atsitinka todėl, kad dubliuoti paketai atkeliauja į prekybos kompiuterių tinklą.

Tam, kad siųsti UDP datagramas dviem kryptimis atroji IP pagalbinio adresavimo komanda turi būti pritaikyta kiekvieno maršrutizatoriaus sąsajai, kuri priima UDP paketus. Kuo daugiau į tinklą prijungiama segmentų ir įrenginių , tuo daugiau reikia pagalbinio IP adresavimo komandų tam, kad pasiekti įrenginius ir segmentus, taigi šių maršrutizatorių valdymas tampa komplikuotas. Pastebėtina tai, jog dvikryptis duomenų srautas šioje topologijoje ženkliai daro įtaką maršrutizatoriaus darbui.

IP pagalbinio adresavimo funkcija pukiai tinka nedidelioms, nelygiagriačioms topologijoms, kurios nereikalauja paketų transliavimo mechanizmo ciklams vykdyti. Atsižvelgiant į šiuos trūkumus IP pagalbinis adresavimas netinka 2 pav. pavaizduotoje topologijoje. Norėdami pagerinti charakteristikas tinklų dizaineriai surado kitą realizacijos būdą, kuris gali palaikyti perteklumą nedubliuodamas paketų ir garantuoja greitą konvergavimą bei minimalų duomenų praradimą, kai sutrinka maršrutizatoriaus darbas: UDP užtvindymas.

Naudota literatūra:

1. http://docwiki.cisco.com/wiki/Internetwork_Design_Guide_--_UDP_Broadcast_Flooding#Implementing_UDP_Flooding

2. http://www.likit.lt/en-lt/angl.html

3. http://www.encyclo.co.uk/define/UDP%20Helper%20Address