Locked History Actions

IPv6

Žodis angliškai

IPv6

Santrumpa

IPv6

Žodis Lietuviškai

IPv6


Apibrėžimas

IPv6 - nauja IP protokolo versija


Paaiškinimai

IPv6 išlaikė daug savybių, kurios IPv4 padarė tokiu populiariu. IPv6 yra orientuotas į darbą be sujungimo – kiekvienas paketas turi paskirties adresą ir maršrutas jam yra parenkamas nepriklausomai. Kaip ir IPv4 paketo antraštė turi maksimalų sekančių perdavimų skaičių iki tol, kol bus sunaikintas. Ir dar daugiau IPv4 savybių išlaiko naujasis protokolas. Nepaisant pagrindinių koncepcijų išlaikymo, IPv6 keičia visas detales. Pavyzdžiui, IPv6 naudoja didelius adresus ir visiškai naują paketo antraštės formatą. Pagaliau IPv6 naudoja eilę fiksuoto dydžio antraščių pasirenkamos informacijos valdymui, vietoje vienos antraštės su kintamo ilgio pasirinkimo laukais. Naujos IPv6 savybės gali būti sugrupuotos į penkias pagrindines kategorijas: Adreso dydis. Vietoje 32 bitų kiekvienas IPv6 adresas turi 128 bitus. Gaunama adresinė erdvė yra pakankamai didelė aprūpinti pastovų interneto augimą daugelį metų. Antraštės formatas. IPv6 paketo antraštė yra visiškai skirtinga nuo IPv4 antraštės. Beveik kiekvienas laukas antraštėje buvo pakeistas, o kai kurie pakeitė vietą. Plėtinio antraštės. Priešingai nei IPv4, kuris naudoja vienintelį antraštės formatą visiems paketams, IPv6 šifruoja informaciją į atskiras antraštes. Antraštė susideda iš pagrindinės IPv6 antraštės, po kurios yra kelios (arba nėra iš viso) plėtinio antraštės, po kurių seka duomenys. Audio ir video priemonės. IPv6 turi mechanizmą, kuris leidžia siuntėjui ir gavėjui nustatyti aukštos kokybės kelią tinkle ir susieti paketus su šiuo keliu. Nežiūrint į tai, kad mechanizmas yra skirtas naudoti su audio ir video programomis, kurios reikalauja aukšto našumo garantijų, mechanizmas taip pat gali būti naudojamas susieti paketus su žemos kainos keliais. Išplečiamas protokolas. Priešingai IPv4, IPv6 nenustato visų galimų protokolo savybių. Vietoje to, projektuotojai pasiūlė schemą, kuri leidžia siuntėjui pridėti papildomos informacijos į paketą. Išplėtimo schema daro IPv6 lankstesniu, nei IPv4 ir reiškia, kad naujos savybės gali būti pridėtos į projektą, jei reikia.

Naujo protokolo savybes galima bandyti klasifikuoti į šias esmines naujas savybes:

• Žymiai didesnė adresų erdvė (lyginant su IPv4) – 128 bitai adresui saugoti (teoriškai tokiame atminties kiekyje galima koduoti 3.4 * 1038 skirtingų skaičių derinių) – Tai duoda: • 213 arba 232 maršrutai vienam IPT • 216 potinklių vienai organizacijai (site) • 264 adresų viename potinklyje • Gali veikti kartu veikiant ir IPv4 tinklui – Dvigubo steko (dual-stack) mechanizmas leidžia kartu naudoti ir IPv4 ir IPv6 duomenų perdavimą tuo pačiu tinklu – Nereikalinga konkreti data, kai bus būtina iš karto pereiti prie IPv6 bei nustoti naudoti IPv4 • Patobulintas protokolo saugumas – Standartinėje specifikacijoje į protokolą integruotas IPSec mechanizmas • Geresnės sąlygos maršrutų agregavimui – Pagal adresacijos architektūrą pasaulinėje maršrutų lentelėje (DFZ) maršrutų kiekis negali būti didesnis nei 213 (8192) • Sukurtas kad mažiau apkrautų maršrutizuojančią įrangą – Naudojama PMTU (Path Maximum Transfer Unit) technologija, leidžianti panaikinti paketų fragmentavimą tarpiniuose įrenginiuose • Integruota automatinė parametrų konfigūracija – Nereikalinga atskira dinaminės konfigūracijos serverio programinė įranga – Automatinė konfigūracija nereikalauja būsenų apie kiekvieną įrenginį saugojimo (stateless)

IPv6 protokolo paketo ir antraštės struktūra

Paketas susideda iš pagrindinės antraštės, kuri palydima nuliu ar daugiau plėtinio antraščių po kurių eina duomenys. IPv6 pagrindinė antraštė nors ir yra du kart didesnė už IPv4 antraštę, tačiau turi mažiau informacijos. Daugiausia vietos antraštėje yra atiduota dviem laukam, kurie identifikuoja siuntėją ir gavėją. Kaip ir IPv4 šaltinio adreso laukas nurodo siuntėją ir tikslo adreso laukas identifikuoja gavėją. Kiekvienas adresas užima šešiolika baitų, keturis kartus daugiau, nei IPv4 adresas. Prie šaltinio ir paskirties adresų pagrindinė antraštė papildomai turi penkis laukus. Laukas VERS identifikuoja protokolą kaip 6 versijos. Laukas PAYLOAD LENGTH atitinka IPv4 paketo ilgio lauką. Priešingai IPv4 PAYLOAD LENGTH nurodo tik nešamų duomenų ilgį; antraščių ilgis neįskaitomas. Laukas HOP LIMIT atitinka IPv4 lauką TIME-TO-LIVE. IPv6 interpretuoja HOP LIMIT griežtai – paketas bus sunaikintas, jei šio lauko reikšmė taps nulis prieš paketui ateinant į paskirties tašką.

Žemiau pateikiamas pagrindinės antraštės aprašymas:

• Versija – Nurodo, kad tai IPv6 paketas [2 bitai] • Srauto klasė – TOS + precedence laukai. Naudojamas srautų klasifikavimui (DiffServ) [4 bitai] • Srauto žymė – Unikaliai identifikuoja vieną srautą [8 bitai] • Duomenų ilgis – Paketo ilgis be pagrindinės antraštės [16 bitų] • Kita antraštė – Sekančios antraštės identifikatorius [8 bitai] • Tarpinių mazgų kiekis – Tarpinių mazgų, kuriuos gali praeiti paketas, skaičius (TTL atitikmuo IPv4 pakete) [8 bitai] • Siuntėjo/gavėjo adresai – Siuntėjo ir gavėjo IPv6 adresai [po 128 bitus]

Papildomų antraščių tipai:

• Pašuolinė (Hop-by-hop) antraštė – Apdorojamas visuose tarpiniuose mazguose • Maršrutizavimo antraštė – Naudojamas maršrutizavimui pagal siuntėjo adresą/siuntėją (source routing) • Fragmentavimo antraštė – Naudojamas, kai reikia paketą suskaldyti į keletą mažesnių dėl per mažos MTU reikšmės. Turi būti naudojamas visuose fragmentuose • Gavėjo parinkčių antraštė – Jei patalpintas po saugiai inkapsuliuotų duomenų (ESP) antraštės, apdorojamas gavėjo mazge, jei po Hop-by-hop antraštės – dar ir tarpiniuose mazguose • Autentifikacijos ir Saugiai inkapsuliuotų duomenų (ESP) antraštės – Naudojamos IPSec protokolo kad užtikrinti duomenų saugumą, konfidencialumą ir teisingumą

IPv6 adreso struktūra ir tekstinė reprezentacija (RFC 3513)

IPv6 priskiria unikalų adresą kiekvienam sujungimui tarp kompiuterio ir fizinio tinklo. Tokiu būdu, jei kompiuteris (pav., maršruto parinkimo įrenginys) jungia tris fizinius tinklus, kompiuteris yra pažymėtas trimis adresais. Taip pat panašiai IPv4, IPv6 atskiria kiekvieną tokį adresą į prefiksą, kuris identifikuoja tinklą, ir sufiksą, kuris identifikuoja individualų kompiuterį tinkle. Nepaisant panašumo, IPv6 adresavimas skiriasi nuo IPv4 adresavimo svarbiais momentais. Pirma, visos adreso detalės yra visiškai skirtingos. Antra, IPv6 nustato rinkinį specialių adresų, kurie visiškai skiriasi nuo IPv4 specialių adresų. IPv6 neturi specialių adresų transliavimui duotu tinklu. Kiekvienas IPv6 adresas yra vieno iš trijų pagrindinių tipų: Vienatipis (unicast). Adresas nurodo vienintelį kompiuterį. Paketas, pasiųstas šiuo adresu yra nukreipiama trumpiausiu keliu į kompiuterį. Daugiatipis (multicast). Adresas atitinka kompiuterių grupę bendru atveju daugelyje vietų. Narystė grupėje gali pasikeisti bet kuriuo metu. Kai paketas yra pasiunčiamas tokiu adresu, IPv6 pristato vieną paketo kopiją kiekvienam grupės nariui. Grupinis (cluster). Adresas nurodo grupę kompiuterių, kurie bendrai naudoja adreso prefiksą (pav., visi yra vienoje vietoje). Paketas, pasiųstas tokiu adresu, nukreipiamas trumpiausiu keliu ir tada pristatomas tiksliai vienam iš kompiuterių (pav., kompiuteriui, kuris yra arčiausiai siuntėjui).


Naudota literatūra

1. http://www.webopedia.com/TERM/I/IP.htm 2. http://techno.su.lt/~bernotas/kt 3. http://www.protocols.com/pbook/tcpip1.htm 4. http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/ip.htm 5. http://www.ipv6.lt 6. http://playground.sun.com/pub/ipng/html/ipng-main


CategoryŽodis