Locked History Actions

IPv6 tunelis

Žodis Angliškai

IPv6 Tunnel

Žodis Lietuviškai

IPv6 Tunelis


Apibrėžimas

Akreditavimas - atitikimo reikalavimo įvertinimas tam tikroje srityje.


Paaiškinimai

IPv4 ir IPv6 yra skirtingi vienas su kitu beveik nieko bendro neturintys protokolai, todėl reikalingi specialūs būdai, kad pereiti nuo IPv4 prie IPv6 (RFC 4213). Galima naudoti dvigubo steko metodą, kai IPv6 ir IPv4 protokolų stekai tame pačiame įrenginyje dirba vienu metu nepriklausomai vienas nuo kito arba naudojant tuneliavimą (IPv6 srautas enkapsuliuojamas į IPv4 paketus), kuris gali būti statinis ir dinaminis. Duomenų apsikeitimą tarp skirtingais protokolais dirbančių įrenginių galima užtikrinti naudojant tarpinius taškus (veikiančius abiem protokolais).

Tuneliuojant IPv6 paketas yra įpakuojamas į IPv4 paketą viename tunelio gale ir išpakuojamas kitame tunelio gale. Įpakuojant IPv6 paketas įdedamas į IPv4 paketą kaip naudingi duomenys (payload), todėl IPv4 “nežino” ir “nesidomi” IPv6 paketo struktūra.

Tunelių tipai:

Tinklas į tinklą

1.jpg

Galinė sistema į galinę sistemą

2.jpg

Galinė sistema į tinklą/tinklas į galinę sistemą

3.jpg

Statiniai tuneliai

• Sudaromi tada, kai iš perduodamų paketų nešamos informacijos nėra žinomas kitas tunelio galas • Abu tunelio galai yra konfigūruojami statiškai • Tokio tipo tuneliai yra tinklas į tinklą ir galinė sistema į tinklą

Dinaminiai tuneliai

• Dinaminio tuneliavimo atveju vieni IPv6 mazgai komunikuoja su kitais IPv6 mazgais be statiškai sukonfigūruotų tunelių • Tuneliai sudaromi automatiškai pagal IPv4 adresą • Taškai, atliekantys tuneliavimą turi turėti su IPv4 suderinamus IPv6 adresus (ipv4-compatible)


Naudota literatūra

1. http://www.webopedia.com/TERM/I/IP.htm 2. http://techno.su.lt/~bernotas/kt 3. http://www.protocols.com/pbook/tcpip1.htm 4. http://www.cisco.com/univercd/cc/td/doc/cisintwk/ito_doc/ip.htm 5. http://www.ipv6.lt 6. http://playground.sun.com/pub/ipng/html/ipng-main