Locked History Actions

Infrastructure master

Žodis angliškai

Infrastructure master

Santrumpa

Infrastructure master

Žodis Lietuviškai

Infrastruktūros valdytojas


Apibrėžimas

Visada kiekviename domene gali būti tik vienas domeno kontroleris, kuris veikia kaip infrastruktūros valdytojas (angl. infrastructure master). Infrastruktūros valdytojas atsakingas už sąryšių tarp savo domeno objektų ir kitų domenų objektų atnaujinimus.


Paaiškinimai

Infrastruktūros valdytojas palygina savo duomenis su globaliu katalogu. Globalūs katalogai replikuojant gauna reguliarius objektų atnaujinimus visuose domenuose, todėl globalaus katalogo duomenys bus visada naujausi. Jei infrastruktūros valdytojas aptinka duomenis, kurie yra pasenę, jis siunčia užklausą gauti naujus duomenis iš globalaus katalogo. Infrastruktūros valdytojas tuomet replikuoja atnaujintus duomenis į kitus domeno kontrolerius tame domene.

Jei yra tik vienas domeno kontroleris domene, infrastruktūros valdytojas priskyrimas neturėtų būti suteiktas domeno kontroleriui, kuris aptarnauja globalų katalogą. Tuo atveju, kai infrastruktūros valdytojas ir globalus katalogas yra tame pačiame domeno kontroleryje, infrastruktūros valdytojas nefunkcionuos. Taip bus dėl to, kad infrastruktūros valdytojas niekada neras neatnaujintų duomenų, todėl ir niekada nereplikuos pakeitimų į kitus šio domeno kontrolerius.

Infrastruktūros valdytojas taip pat atsakingas už group-to-user sąryšių atnaujinimą, nesvarbu ar grupių nariai buvo pervardinti, ar pakeisti. Kai grupės narys yra pervardinamas arba perkeliamas bei tas narys priklauso kitam nei grupė domenui, gali laikinai toje grupėje nesimatyti nario. Grupės domeno infrastruktūros valdytojas atnaujina grupę, todėl ji žino naują nario vardą arba vietą. Tai leidžia be saugumo kompromisų išvengti narystės grupėje netekimo. Infrastruktūros valdytojas išplatina atnaujinimus per multimaster replikavimą.


Literatūra

  1. http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc773108(WS.10).aspx