Locked History Actions

International Professional Association

Žodis angliškai

International Professional Association

Santrumpa

ISACA

Žodis Lietuviškai

Informacinių sistemų audito ir valdymo asociacija


Apibrėžimas

ISACA - Informacinių sistemų audito ir valdymo asociacija.


Paaiškinimai

Tarptautinės ISACA asociacijos veikla prasidėjo 1967 metais, kai grupė audito specialistų, dirbančių informacinių technologijų srityje, norėdami viešai keistis geriausia praktika ir žiniomis, pradėjo kalbėtis apie visuomeninės organizacijos steigimo būtinumą. Taip 1969 metais JAV buvo įsteigta auditorių asociacija. Siekdama plėsti žinių bazę ir jos kokybę, asociacija įsteigė mokslo ir studijų fondą.ISACA turi virš 170 skyrių, vienijančių narius iš daugiau nei 140-ties šalių. Ši organizacija vienija virš 65.000 IT specialistų, kuriančių IT vadybos ir audito standartus, atliekančių tyrimus šioje srityje, skleidžiančių pažangią patirtį ir geriausias praktikas. ISACA darbe dalyvauja finansinėse, konsultacinėse ir vyriausybinėse institucijose dirbantys IT specialistai. Pripažinta lyderiu tarp informacinių sistemų audito ir valdymo srityje. 2002 metais įsteigtas ISACA Lietuva skyrius aktyviai dalyvauja Lietuvos informacinės visuomenės veikloje ir jungia apie 100 Lietuvos IT profesionalų. Pagrindinis Asociacijos tikslas yra skatinti asmenų lavinimąsi, siekiant pagerinti ir vystyti jų sugebėjimus atlikti auditą ir teikti valdymo konsultacijas informacinių sistemų audito ir kontrolės srityje.

  • Kiti asociacijos tikslai:

1. propaguoti asociacijos narių lavinimąsi.

2. skatinti narių laisvą apsikeitimą informacija.

3. skatinti narių tarpusavio bendravimą.

4. populiarinti asociaciją, didinti prestižą.

5. skatinti ir populiarinti Informacinės visuomenės vystymąsi.

6. puoselėti profesinius kontaktus tarp narių.

Naudota literatūra

http://www.isaca.org http://www.isaca.lt