Locked History Actions

Internet Engineering Task Force

Žodis angliškai

Internet Engineering Task Force

Santrumpa

IETF

Žodis Lietuviškai

Interneto kūrimo darbo grupė


Apibrėžimas

Internet Engineering Task Force (IETF) yra didelė atvira tarptautinė bendruomenė, kurioje dirba tinklų projektuotojai, operatoriai, tiekėjai, ir mokslininkai. Jie dirba su interneto vystymusi architektūra ir skandalais internete.


Paaiškinimai

IETF yra atvira bet kuriam suinteresuotam asmeniui. IETF Misija dokumentuojama RFC 3935. Pirmasis IETF posėdis įvyko 1986 m sausio 16, kuriame susitiko 21 JAV vyriausybės finansuojamas mokslininkas. Pradžioje susitikimai vykdavo kas ketvirtį, o nuo 1991 m. 3 kartus per metus. Atstovai iš nevyriausybinių organizacijų, buvo pakviesti ketvirtąjame IETF posėdyje. Nuo to laiko visi IETF susitikimai tapoo vieši. Internet Engineering Task Force plėtoja interneto standartus, glaudžiai bendradarbiaudama su W3C ir ISO / IEC standartų įstaigomis. Tai atvirų standartų organizacijos, be jokios oficialios narystės reikalavimų. Visi dalyviai ir vadovai yra savanoriai, nors jų darbą paprastai finansuoja jų darbdaviai ar rėmėjai. Darbas IETF vyksta didelėse darbo grupėse ir diskusijų grupėse (BoF), kurių kiekviena dirba su konkrečia tema. Darbo grupės yra suskirstytos pagal temas į keletą sričių (pvz., maršruto, transporto, saugumo ir kt.). IETF darbo grupės yra suskirstytos į sritis, kurioms vadovauja direktoriai. Sričių direktoriai yra Internet Engineering Steering Group ( IESG ) nariai. Dabartinės sritys yra tokios: programos, bendra, interneto, operacijų ir valdymo, programos ir infrastruktūros, maršrutų, saugumo ir transporto. Tinklų architektūros priežiūrą teikia Interneto Architektūros taryba Internet Architecture Board (IAB). IETF prižiūri IAB, kuris stebi išorės santykius ir santykius su RFC. IETF administracinės priežiūros komitetas (IAOC), yra atsakingas už Administrative Support Ativity (IASA), kuri numato, logistinę paramą IETF. IAB valdo Interneto tyrimų grupės (IRTF). IAB taip pat sprendžia apeliacijas, susijusias su IESG. Generalinis direktorius taip pat pirmininkauja IESG ir IETF posėdžiams ir yra IAB narys. IETF labai prisidėjo prie interneto sėkmės. Iš tikrųjų, tai yra inžinierių grupė, kuri sudarė specifikacijas taip, kad daugelis produktų gali veikti visame tinkle. Išsami informacija apie interneto operacijas pasikeitė, nes jis išaugo, tačiau pagrindinis mechanizmas išlieka ir toliau daromos projekto specifikacijos, vykdoma jų peržiūra ir nepriklausomi bandymai. Tarpusavio sąveika yra pagrindinis tyrimas IETF specifikacijoms tapti standartais. Dauguma specifikacijų yra orientuota į protokolus. Tai leido protokolams būti naudojamiems įvairiose sistemose. Protokolai, pavyzdžiui SMTP, kuris naudojamas elektroninio pašto transportui turi daug vartotojų, todėl tokius protokolus pakeisti yra gana sunku. Kadangi yra daug darbuotojų su skirtingomis nuomonėmis, mechanizmai kaip pagerinti standartus priimami lėtai.


Naudota literatūra

http://en.wikipedia.org/wiki/IETF

www.ietf.org