Locked History Actions

Internet Exchange

Žodis angliškai

Internet Exchange

Santrumpa

IX

Žodis Lietuviškai

Interneto mainų punktas


Apibrėžimas

IX (angl. Internet Exchange) - reiškia interneto mainų punktą(interneto keityklą).


Paaiškinimai

Interneto mainų punktas (IX arba IXP) yra fizinė infrastruktūra, per kurią interneto paslaugų teikėjai (ISPs) mainosi interneto srautu tarp savo tinklų (autonominės sistemos). IXP sumažina paslaugų teikėjų duomenų srauto dalį, kuri turi pereiti per jų tiekėjus, taip sumažindami vidutinius bito persiuntimo kaštus. Taip pat atsiradus daugiau maršrutų tarp IXP pakilo maršrutų efektyvumas ir atsparumas klaidoms. Pagrindinis IX tikslas yra leisti tinklams persidengti tiesiogiai, naudojant mainus, nei tai padaryti naudojant vieną ar daugiau trečių šalių.